Werkgeversorganisatie FME in de Metaal is hopeloos ouderwets en anti werknemers.

Geplaatst op: 30-03-2018 17:03:59

Werkgeversorganisatie FME in de Metaal is hopeloos ouderwets en anti werknemers.

De CAO onderhandelingen voor de Metalektro (grootmetaal) zijn gestart. De huidige CAO die loopt tot eind mei is tot stand gekomen na 9 maanden estafette stakingen. Die waren nodig omdat de werkgeversorganisatie FME wilde verslechteren en geen loonsverhoging wilde geven. Dat is hun niet gelukt door de strijdvaardigheid van de werknemers. De nieuwe CAO onderhandelingen lijken dezelfde kant op te gaan. De FME wil de seniordagen, voor zover die er nog zijn en beperkingen van verplicht overwerk voor ouderen, schrappen. Ook hopeloos ouderwets is de FME als het gaat om jeugdloon. De FME houdt stug en stijf vol, dat het loon van mensen die werkend leren, niet hoger mag zijn dan het wettelijk minimumloon. De loonsverhogingen in de CAO mogen niet voor leerlingen gelden. Een opstelling die haaks staat op de “klacht” van de FME dat te weinig mensen voor technische opleidingen kiezen. Daarbij komt nog dat de FME, het belonen van zwaar werk, in de praktijk probeert tegen te gaan. Een onderdeel van de CAO, Systeem bezwaarlijke arbeidsomstandigheden, wil men niet toepassen. Niet alleen voor de leerlingen is de FME ouderwets. Zij willen ook de werknemers die een hogere functie vervullen de CAO ontnemen. Voor hen mag de loonsverhoging niet gelden. De FME wil terug naar de jaren dertig waarin de werkgevers de arbeidsvoorwaarden dicteerden. Om de CAO onderhandelingen te laten slagen, moet de FME een enorme draai maken vergelijkbaar met het veranderen van de Noordpool in Sahara of omgekeerd. Er zijn 4 onderhandelingen gepland waarvan de laatste halverwege mei 2018.

Tags: