Tytsjerksteradiel is goed leefbaar voor de bij

Geplaatst op: 12-03-2018 09:03:58

10 maart 2018

Vrijdag 9 maart ondertekende wethouder Ellen Bruins Slot het convenant Bijvriendelijk handelen. De gemeente legt daarmee vast dat zij ervoor zorgt dat bijen in Tytsjerksteradiel goed kunnen leven. De ondertekening was in de Dorpstuin in Hurdegaryp.

De afgelopen jaren zijn de bijensoorten sterk in aantal teruggelopen. De aangesloten partijen van het convenant zijn ervan overtuigd dat dit onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en de voedsel en fruitproductie. Daarom werkt de gemeente Tytsjerksteradiel al jaren aan een gezonde leefomgeving voor de bij.

Laatste stap voor Tytsjerksteradiel

Tot 2016 werkte de gemeente nog met chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid op verharde wegen te bestrijden. Daarom kon Tytsjerksteradiel nog niet eerder ondertekenen. In 2016 is er een verbod gekomen op dit bestrijdingsmiddel en daarmee is de laatste belemmering weggenomen. Afgelopen juni heeft GroenLinks een motie ingediend om alsnog het convenant te ondertekenen. Deze motie kreeg een meerderheid in de raad.

Wat houdt het convenant in?

Met de ondertekening van het bijenconvenant legt Tytsjerksteradiel vast dat zij:

  • bij-vriendelijk handelt;
  • actief bijdraagt om de leefomstandigheden van bijen (zowel wilde bijen als honingbijen) te verbeteren door, waar mogelijk, te kiezen voor een ecologisch groenbeheer;
  • onkruidbestrijding op een milieuvriendelijke manier uitvoert;
  • bij-vriendelijke gewasbescherming toepast;
  • meewerkt aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen.
Tags: