Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Geplaatst op: 08-03-2017 11:03:04

 

03-03-2017

 

Meer informatie over de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten over 2016.

Wat is er veranderd voor de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten?

De Rijksoverheid heeft in 2014 besloten om de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie Eigen Risico (CER) af te schaffen.

De gemeenten krijgen geld om deze compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten over te nemen. Helaas krijgen gemeenten hiervoor veel minder geld dan de Rijksoverheid te besteden had. Gemeenten zijn niet verplicht om een compensatie te geven, maar de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog hebben besloten dat wél te doen.

Wat betekent dit voor mij?

In december 2016 hebben de gemeenten in Noordoost Fryslân besloten om mensen die chronisch ziek zijn en/of een beperking hebben over 2016 (met terugwerkende kracht) financieel te compenseren. Deze gemeenten kennen vanaf 1 januari 2017 nieuw beleid:  ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 2016’.

Wat houdt dit nieuwe beleid in?

U krijgt een compensatie van €400,- als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u heeft een Wmo-indicatie (voorziening of hulpmiddel) die vóór 31 december 2016 door de genoemde gemeenten in Noordoost Fryslân is afgegeven, en;
  • u betaalt voor uw Wmo-voorziening of hulpmiddel niet meer dan de laagste eigen bijdrage aan het CAK. Deze bijdrage treft u aan op uw factuur van het CAK. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De laagste eigen bijdrage in 2016 voor een eenpersoonshuishouden is maximaal €19,40 per vier weken. Voor een meerpersoonshuishouden geldt een bijdrage van maximaal €27,80 per vier weken.

Als u in 2016 was verzekerd via de collectieve zorgverzekering AV-Frieso en aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van €180,- per persoon. Deze vergoeding is lager omdat de eigen bijdrage Wmo (CAK) tot €220,- via de aanvullende verzekering is vergoed.

De compensatie die u in 2017 ontvangt heeft betrekking op het kalenderjaar 2016.

Wanneer vraag ik de tegemoetkoming aan?

In februari 2017 ontvangen alle inwoners die in 2016 een Wmo-indicatie hadden en/of AV-Frieso verzekerd waren een brief met een antwoordkaart. Als u de compensatie wilt ontvangen moet u de antwoordkaart voor 1 juni 2017 terugsturen. Als u aan de voorwaarden voldoet maken wij het bedrag zo snel mogelijk over op uw bankrekening.

Tot het moment dat u de brief en de antwoordkaart heeft ontvangen hoeft u niets te doen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, maar in februari 2017 geen brief van ons heeft gekregen, dan kunt u vanaf maart de brief hier downloaden (37.94 KB)(Lees voor) of aan de balie in de diverse gemeentehuizen een aanvraagformulier ophalen.

Deze informatie geldt voor de gemeenten: Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog

bron: https://www.ferwerderadiel.nl/nieuws-actueel/nieuwsbericht/archive/2017/03/article/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-14361.html

Tags: