Sybrand Buma en Harry van der Molen ontvangen eerste exemplaar verkiezingsprogramma CDA Achtkarspelen

Geplaatst op: 30-01-2018 09:01:19
Buitenpost, 8 december 2017
CDA-leider Sybrand Buma en Kamerlid Harry van der Molen ontvingen woensdag uit handen van lijsttrekker Jouke Spoelstra en wethouder Harjan Bruining het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma van CDA Achtkarspelen. Buma reageerde enthousiast op het programma met de Friese titel ‘#Trochpakke’. “Een helder en leesbaar verkiezingsprogramma met concrete speerpunten. Praktisch, ambitieus en nuchter zoals de titel doet vermoeden.”, aldus Sybrand Buma.
Veiligheid
Het CDA-verkiezingsprogramma is een compact en concreet programma, gebaseerd op de inbreng van inwoners. Er is teruggekeken op de bereikte successen en er zijn speerpunten geformuleerd voor Achtkarspelen en haar mienskip waarop het CDA de komende jaren wil inzetten. Op het gebied van veiligheid hebben burgemeesters meer bevoegdheid gekregen. Het CDA wil dat de burgemeester deze bevoegdheden gebruikt om overlast door een groep of persoon gericht aan te pakken en hen een gedragsverandering op te leggen.
Mantelzorgcompliment
Om eenzaamheid tegen te gaan wil het CDA inwoners die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, stimuleren en faciliteren om contact te leggen met kwetsbare doelgroepen. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: de kwetsbare groep inwoners wordt zichtbaar en geholpen, terwijl tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de levenservaring van (oudere) inwoners die graag actief blijven. Het CDA vindt het werk van mantelzorgers enorm belangrijk en wil daarom het mantelzorgcompliment invoeren in de vorm van een pas met daarop een geldbedrag, te besteden bij lokale ondernemers.
Sport, cultuur, Frysk en dorpen
Sport, cultuur en taal zijn de onmisbare elementen voor een vitaal en leefbaar dorp. Het CDA blijft zich inzetten voor de 11 dorpen in Achtkarspelen door sport, cultuur en de Fryske taal financieel te ondersteunen.
Trochpakke
In de afgelopen vier jaar, waarvan het CDA in Achtkarspelen van oppositie naar coalitie ging, zijn zichtbare resultaten geboekt. Er was ruimte voor verbetering van de leefbaarheid in de dorpen en ook financieel staat Achtkarspelen er goed voor. Het CDA wil daarom doorgaan en doorpakken, oftewel ‘#trochpakke’.
Het verkiezingsprogramma is te vinden op http://cdaachtkarspelen.nl/.

 

Tags: