Strop voor vijf Zee-Roovers uit 1630 terug in Dokkum

Geplaatst op: 30-03-2018 16:03:12

Dokkum, 29 maart 2018

Strop voor vijf Zee-Roovers uit 1630 terug in Dokkum

Het was het jaar 1630 toen twee kapiteins van de Dokkumer Admiraliteit vijf zeerovers gevangen namen. De mannen uit Duinkerken voeren al rovend langs de Friese kust. Met een list werden ze in Dokkum gevangen genomen en uiteindelijk opgehangen aan de galg die aan de kade stond. De toeloop van mensen was zo groot dat de Kettingbrug bezweek onder het gewicht van de toeschouwers. Nu, bijna 400 jaar later, komt er een kunstwerk ter nagedachtenis hieraan terug, bij de Halvemaanspoortbrug in Dokkum. Dokkumer zeeroverslied Nykle Dijkstra van de historische vereniging ontdekte vorig jaar een Dokkumer zeeroverslied uit 1630 in de London Library. De vereniging verzocht daarop Shantykoor ‘de Admiraliteitssjongers’ om op basis hiervan een Admiraliteitslied te maken. Het koor bracht het nummer met veel verve ten gehore tijdens de Admiraliteitsdagen in 2017. Dit heeft bij verschillende betrokkenen geleid tot het idee om in het kader van Súd Ie en Wetterfront Dokkum een kunstwerk te plaatsen met een informatiepaneel, met daarop het verhaal van deze vijf Zee-Roovers. Het kunstwerk, gemaakt door Frank van Dijk, wordt komend voorjaar geplaatst. Rijke geschiedenis Dokkum Rondom de bolwerken zijn in 2017 informatiepanelen geplaatst op een aantal karakteristieke plekken. Deze panelen vertellen korte verhalen over de geschiedenis van de historische Dokkumer binnenstad. Het paneel met het verhaal van de vijf Zee-Roovers wordt hieraan toegevoegd. Dit als onderdeel van het programma Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Dit programma is een samenwerking tussen gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds. Súd Ie en Wetterfront Dokkum heeft als doel om de Súd Ie bevaarbaar te maken, waardoor er een unieke vaarroute ontstaat van Dokkum naar het Lauwersmeer

Tags: