Sportverenigingen praten over toekomst tijdens eerste DDFK Sportadvies café

Geplaatst op: 30-03-2018 17:03:04

Sportverenigingen praten over toekomst tijdens eerste DDFK Sportadvies café

Op donderdag 28 maart kwamen 15 sportverenigingen uit de DDFK-gemeenten samen in het eerste Sportadvies café in MFA ‘De Ynset’ in Holwerd om te praten over de toekomst van sportverenigingen.

Steeds meer sportverenigingen staan onder druk vanwege stijgende kosten en een geringer aanbod van vrijwilligers. In de DDFK-gemeenten spelen daarnaast de demografische ontwikkelingen een rol, zoals de vergrijzing, krimp, wegvallende voorzieningen en teruglopende ledenaantallen. Maar wat kun je daar als vereniging/bestuur aan doen? Hoe kun je de krachten van het bestuur benutten om uiteindelijke een vitale vereniging te realiseren? In het Sportadvies café konden sportverenigingen ervaringen uitwisselen en samen nadenken over oplossingen op deze vraagstukken.

Verschillende oplossingen werden gedeeld. Bijvoorbeeld de samenwerking zoeken met andere voorzieningen in het dorp of stad zoals naschoolse opvang. Maar ook bredere samenwerking met andere sportverenigingen werd als kans gezien. Daarnaast werden tips gedeeld om de sportvereniging aantrekkelijker te maken voor leden en hun familie door leuke activiteiten te organiseren.

De reacties op dit eerste DDFK Sportadvies café zijn positief. ‘We hebben gezien dat het waardevol is dat sportverenigingen, gemeenten en partners elkaar ontmoeten. Op deze manier kunnen we krachten bundelen en elkaar versterken waardoor we samen kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze regio, aldus Aggie Walsma, buurtsportcoach van de DDFK-gemeenten.

Het Sportadviescafé werd georganiseerd door de zes buurtsportcoaches van de DDFK-gemeenten en Sport Fryslân in samenwerking NOC* NSF en sportbonden KNVB en De Nederlandse VolleybalBond (Nevobo).

Tags: