Schriftelijke vragen op grond van het Reglement van Orde, artikel 44 Datum: 11 juli 2017

Geplaatst op: 12-07-2017 08:07:35

Betreft: Het verdwijnen van locaties voor wonen en dagbesteding van Talant uit Surhuisterveen Geacht college, Donderdag 6 juli 2017 werd bekend gemaakt dat de locaties voor wonen en dagbesteding mogelijk uit Surhuisterveen verdwijnen. Oorzaak is de verouderde behuizing waarmee niet kan worden voldaan aan de juiste kwaliteit van zorg. 1. Is het college op de hoogte van dit vertrek? 2. Wat zijn de gevolgen voor de cliënten, die nu gebruik maken van deze voorziening? 3. Wat zijn de gevolgen voor de gemeente als de cliënten gebruik moeten gaan maken van een voorziening in een andere plaats/gemeente? 4. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid in Surhuisterveen? 5. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om Talant voor Surhuisterveen te behouden? 6. Wat zijn de prognoses voor de andere Talant-vestigingen in onze gemeente? 7. Wat zijn de gevolgen voor de mensen die soms met twee of drie personen in reguliere huizen wonen, maar leunen op de hulp vanuit Lauwershiem? Moeten zij gedwongen verhuizen? 8. Volgens de directeur van Talant is er geen wachtlijst meer. Hoe reëel is dit? Is na te gaan hoeveel personen nog thuis wonen, terwijl zij op de wachtlijst staan? Namens de CDA-fractie L. Zandbergen-Beishuizen Bericht: SURHUISTERVEEN – De locaties voor wonen en dagbesteding van Talant verdwijnen wellicht uit Surhuisterveen. De behuizing is verouderd en daardoor niet meer geschikt om de juiste zorgkwaliteit te leveren voor ouderen met een verstandelijke beperking. Nieuwbouw is volgens de directie niet rendabel omdat er geen vraag meer is naar deze vorm van zorg in Surhuisterveen. De medezeggenschapsraden moeten zich nog over het voornemen van Talant uitspreken. Talant heeft op de Fazant in Surhuisterveen een woonlocatie met in totaal 21 cliënten. Daarnaast zijn er nog twee groepen ouderen die in dagbesteding werken. Ook dat zijn er ongeveer 20. Volgens directeur Auke Jelle Kingma van Talant neemt het aantal cliënten in Surhuisterveen en omgeving de komende jaren af en daardoor is nieuwbouw ook geen optie. ,,We hebben geen wachtlijst meer voor wonen, of dagbesteding van oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Hoe rendabel is nieuwbouw nog als er geen wachtlijst is? De kans is groot dat er dan een deel van de nieuwbouw leeg komt te staan.” Talant onderzoekt de komende periode of cliënten op andere locaties kunnen worden ondergebracht, maar heeft daar ook geen haast mee. Kingma: ,,We hebben er geen streeftijd aan gekoppeld. We houden rekening met de wensen van alle verwanten van de cliënten. Stel dat er cliënten willen verhuizen naar ’t Suyderhuys in Surhuisterveen, dan onderzoeken we dat. We zorgen ervoor dat er voor alle cliënten, in overleg met hun familie, een goede plek wordt gevonden.”

Tags: