Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

Geplaatst op: 13-04-2018 08:04:38

Dokkum, 12 april 2018

Schreiersbrug tijdelijk open voor fietsers en voetgangers

Binnenkort gaat de Schreiersbrug in Dokkum tijdelijk open voor fietsers en voetgangers. Er wordt een 30-km zone ingesteld en er komen drempels in het wegdek. Dit om een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor de fietsers en voetgangers. Wethouder Pytsje de Graaf heeft dat zojuist in de vergadering van Raadscommissie Omkriten bekend gemaakt. De tijdelijke openstelling is wenselijk omdat de aanleg van de fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep, langer op zich laat wachten.

De toegang tot de Schreiersbrug voor fietsers en voetgangers is in 2017 verboden. Het college van Dongeradeel heeft daar destijds toe besloten om de veiligheid op de weg te verzekeren. De verwachting was namelijk dat, door de openstelling van de Centrale As, het verkeer op de parallelweg fors zou toenemen.
Voor het beschermen van de weggebruikers en passagiers was het gewenst om een verkeersmaatregel te treffen op de parallelbaan van de Schreiersbrug. Door de beperkte breedte van de parallelle rijbaan en het forse aandeel vrachtverkeer, in combinatie met het langzame verkeer (fietsers en voetgangers), werd de verkeersveiligheid voor deze kwetsbare groep teveel aangetast.

Het besluit van het college was tevens gestoeld op het feit dat er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Dokkumer Grootdiep zou komen. De aanleg van deze brug laat echter op zich wachten. De oorzaak komt mede doordat alsnog bekeken is of een doorvaarthoogte van 3.00 meter gerealiseerd kon worden.

Het college heeft daarom besloten om de mensen ter wille te zijn, zodat ze niet meer een stuk om moeten. Ook had de Fietsersbond in een overleg gevraagd om de aanpassingen te willen uitproberen. Het college geeft daar gehoor aan. De monitoring van de weg blijft en dat zal na een aantal maanden worden geëvalueerd.

Wethouder Pytsje de Graaf vindt het jammer dat een en ander zo gelopen is. “Wy hawwe doe út goed en bêst it beslút naam om de dyk ôf te slúten foar fytsers en fuotgangers. Dat hie alles mei harren feiligens te krijen. De tiid dat men omride en rinne moast, soe mar beheind wêze. No moatte wy in tydlike maatregel dwaan om ’t de brêge oer it Dokkumer Grutdjip letter klear is. Ik hie dat graach oars sjoen, mar dat is net sa. Dêr moatte wy neffens hannelje. Ik ha goed harke nei de lûden fan de minsken. Wy komme hjirmei ek de Fytsersbûn yn de mjitte dy’t yn it oerlis fan 3 april ek oanjûn hat dat se dit graach op dizze wize útfierd sjogge”, aldus de wethouder.

Tags: