Rekenkamercommissie Dantumadiel en Kollumerland c.a. presenteert rapport ‘Evaluatie alcohol- en drugsbeleid’ aan de gemeenteraden

Geplaatst op: 31-01-2018 11:01:56

Damwâld / Kollum, 30 januari 2018

Stichting Partoer op Maat uit Leeuwarden heeft namens de Rekenkamercommissie van gemeenten Dantumadiel en Kollumerland c.a. een onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het alcohol- en drugsbeleid in beide gemeenten. Op basis van gegevens uit diverse bronnen komt naar voren dat de gestelde doelen zijn behaald. Preventie kan de komende periode meer aandacht krijgen.

Met dit beleid proberen de gemeenten de inname van alcohol onder jongeren tot 18 jaar tegen te gaan, het alcoholgebruik onder jongeren boven 18 jaar te beperken en het drugsgebruik te bestrijden. Alleen in welke mate wordt dit doel behaald? Drinken jongeren daadwerkelijk minder alcohol? Krijgen ze voorlichting over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik? En hoe wordt er in de omgeving van de jongere aangekeken tegen alcohol en drugs?

Conclusies

Dantumadiel en Kollumerland c.a. richten zich op preventieve maatregelen en toezicht & handhaving. Bij handhaving wordt gebruik gemaakt van expertise en hulp van de politie. Bij preventieve maatregelen kan gedacht worden aan voorlichting en campagnes. Hierbij kan voorlichting op het middelbaar onderwijs in de toekomst meer aandacht krijgen.

Doel en proces van het onderzoek

De gemeenten hebben een duidelijk doel voor ogen: in 2018 moet het aandeel jongeren op verschillende aspecten van alcoholgebruik zijn gedaald naar het Friese gemiddelde of onder het Friese gemiddelde (2012). Voor het drugsbeleid zijn geen concrete doelstellingen geformuleerd, omdat er in 2012 geen cijfers over bekend waren.

De jongeren die woonachtig zijn in beide gemeenten zijn op de deelnemende scholen bevraagd. Dit leverde veel meer informatie op dan een enquête en gaf een verdieping op de informatie die er al was. Bijvoorbeeld hoe er tegen het verhogen van de leeftijdsgrens wordt aangekeken, hoe vaak jongeren drinken en wat ze het liefst drinken.

Openbare presentatie

Op 8 februari wordt het rapport door Partoer gepresenteerd en toegelicht in een openbare raadscommissie in het gemeentehuis van Kollum.

Tags: