Raad akkoord met ‘reddingsplan’ MFC Het Spectrum Burdaard

Geplaatst op: 30-01-2018 10:01:59

Ferwert, 14 december 2017

 

 

 Multifunctioneel Centrum Het Spectrum in Burdaard kan blijven bestaan. Donderdagavond 14 december heeft de gemeenteraad van Ferwerderadiel ingestemd met een ‘reddingsplan’ dat een duurzaam gezonde exploitatie mogelijk maakt. Een dreigend faillissement van MFC Het Spectrum is daarmee afgewend.

 

Sinds de opening in 2011 is de financiële haalbaarheid van MFC Het Spectrum onduidelijk geweest. Opeenvolgende besturen hebben gepoogd een financieel gezond MFC op te bouwen, maar gebrek aan transparantie leidde tot spanningen met de gebruikers. Eind 2015 hebben gebruikers en Dorpsbelang het vertrouwen in het bestuur opgezegd. De burgemeester van Ferwerderadiel heeft als interim-voorzitter het bestuur op zich genomen. Onder leiding van Dorpsbelang hebben drie werkgroepen onderzoek gedaan naar de financiën, het energieverbruik en de marketing van het MFC. Dat heeft geleid tot een marketingplan, een energierapport en een financiële prognose voor de komende tien jaar.

 

Voor een gezonde toekomst moet echter veel gebeuren. Daarom heeft de gemeente, in overleg met de werkgroep en Dorpsbelang, een reddingsplan opgesteld. Het plan omvat onder andere een nieuwe hypotheek met een lagere rente. Ook zijn afspraken gemaakt over meerjarige subsidies en het kwijtschelden van openstaande schulden. Tot slot stelt de gemeente de komende twee jaar geld beschikbaar voor het ondersteunen en adviseren van het nieuw te vormen stichtingsbestuur. Gebruikers en Dorpsbelang hebben positief op het reddingsplan gereageerd en zien perspectief voor een duurzaam gezonde exploitatie van MFC Het Spectrum.

 

College van Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel zijn blij dat MFC Het Spectrum is gered: “Ondanks alle perikelen blijven de ruim 100 vrijwilligers in Burdaard zich bewonderenswaardig inzetten en wordt het MFC goed gebruikt. Er worden diverse activiteiten georganiseerd en bijna altijd is er reuring. Het MFC heeft daarmee een belangrijke functie verworven binnen de mienskip van Burdaard en voor de hele regio.”

 

 

 

 

 

Tags: