Partoer onderzoekt mening mantelzorgers over respijtzorg en informatievoorziening

Geplaatst op: 29-03-2018 08:03:39

Damwâld, 28 maart 2018

Partoer onderzoekt mening mantelzorgers over respijtzorg en informatievoorziening

Respijtzorg is nodig, maar wat is het? Wat vinden mantelzorgers van de informatievoorziening door de gemeente? Onderzoeksbureau Partoer heeft onlangs de bijna 75 leden van het mantelzorgpanel van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel, Kollumerland, Schiermonnikoog en Ameland bevraagd over respijtzorg en de informatievoorziening door de gemeenten.

 

Respijtzorg: wel nodig, niet benut
Respijtzorg is vervangende hulp, die in allerlei vormen wordt geboden. Een groot deel van de mantelzorgers blijkt geen of onvoldoende beeld te hebben bij het begrip respijtzorg en heeft hier ook nog nooit gebruik van gemaakt. Zij hebben (nog) geen behoefte gehad aan deze ondersteuning of krijgen deze al van naasten. Respijtzorg is bovendien niet altijd makkelijk te organiseren omdat de zorgvrager liever niet door een ander geholpen wordt.

Schriftelijke informatie blijft belangrijk

Een groot deel van de panelleden heeft behoefte aan informatie over mantelzorg en bij mantelzorgers die meer belasting ervaren is de behoefte aan informatie zelfs groter. Met name de mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie of een psychische aandoening willen graag informatie ontvangen. Bijna de helft van de panelleden heeft behoefte aan informatie over ‘hoe en waar’ ze hulp kunnen aanvragen en welke mogelijkheden er zijn voor financiële tegemoetkomingen. Het merendeel ontvangt de informatie liefst digitaal, maar een kwart van hen – met name de oudere panelleden – ontvangt de informatie graag schriftelijk.

Voorlichtingscampagnes

De gemeenten zijn blij met de mening van mantelzorgers: “Het is belangrijk te weten wat er onder mantelzorgers leeft. De zorg voor een ander kan zwaar zijn. Wij willen overbelasting van mantelzorgers voorkomen. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers bijvoorbeeld weten van het bestaan van respijtzorg. Wij gaan daar in onze voorlichtingscampagnes meer aandacht aan besteden.”

De gemeenten nodigen mantelzorgers uit om mee te doen aan het mantelzorgpanel. Op de website NoordoostHelpt.nl is te lezen hoe mantelzorgers zich aan kunnen melden. Hierover bellen met de DDFK-gemeenten kan natuurlijk ook.

 

Tags: