Noord-Nederlandse ondernemers omarmen disruptieve technologieën

Geplaatst op: 05-07-2018 09:07:20

Internet of Things, Sensortechnologie, Robotisering en Big Data zijn disruptieve technologieën die populair zijn bij Noord-Nederlandse ondernemers. Dit blijkt uit de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018 van de Rijksuniversiteit Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Van de bevraagde ondernemers is meer dan 52% met minstens één disruptieve technologie actief aan de slag. Disruptieve technologieën verwijzen naar nieuwe technologische ontwikkelingen die bestaande sectoren en markten kunnen ontwrichten. Andere bekende voorbeelden hiervan zijn de Blockchain-technologie en de opkomst van 3D-printing. In de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018 is specifiek aandacht besteed aan de mate waarin het noordelijk midden- en kleinbedrijf (mkb) actief bezig is met disruptieve technologieën. Ondernemers in Noord-Nederland blijken deze technologieën te omarmen.

Groot en oud actiever dan klein en jong
Grotere en oudere mkb’ers blijken actiever met disruptieve technologieën bezig te zijn dan kleinere en jongere mkb’ers. Met andere woorden, het gevestigde mkb blijft niet braaf achter de geraniums zitten, maar gaat actief met deze technologieën aan de slag om zo op nieuwe tendensen in de markt te kunnen inspringen. Meestal wordt er aangenomen dat disruptieve technologieën vooral het speelveld zijn van kleine start-ups die met een frisse blik naar specifieke sectoren of markten kijken. Tegelijkertijd wordt verondersteld dat het meer gevestigde mkb weinig animo heeft om ze te omarmen en daarom verweest achterblijft wanneer disruptieve technologieën een fundamenteel veranderingsproces in gang zetten. De resultaten van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2018 geven nu een ander beeld.

Impact op economie
Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor regio’s is het belangrijk om voorbereid te zijn op de impact van disruptieve technologieën. Wanneer deze technologieën op stoom komen, kunnen ze immers een grote impact hebben op het economische landschap met substantiële verschuivingen in werkgelegenheid tot gevolg. Op basis van de resultaten pleit prof. Faems, coördinator van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor, voor een meer inclusief beleid rond disruptieve innovatie: “De voorbije jaren is heel wat geïnvesteerd in incubators die start-up bedrijven een veilige omgeving kunnen bieden om actief met disruptieve technologieën om te gaan. Op zich is hier niks mis mee. Men mag echter niet vergeten dat ook meer gevestigde bedrijven een belangrijke rol kunnen spelen in het oppakken van disruptieve uitdagingen. Het is daarom belangrijk om een breed perspectief op disruptieve innovatie te hanteren waarbij ook een rol voor het gevestigde mkb is weggelegd.”

Noord-Nederlandse Innovatie Monitor
Het expertisecentrum Vinci van de RUG en het SNN coördineren samen de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. Het doel van deze monitor is jaarlijks de innovatieactiviteiten, investeringen en prestaties van mkb’ers uit Noord-Nederland in kaart te brengen en te analyseren. TCNN, NOM, PNO Consultants, MKB Noord, VNO-NCW Noord, de Water Alliance en het Octrooicentrum Nederland zijn als strategische partners bij dit initiatief betrokken. Voor het onderzoek in 2018 zijn meer dan 5000 noordelijke mkb’ers benaderd. Daarvan hebben 503 bedrijven de vragenlijst substantieel ingevuld.

Tags: