Nieuwsbrief Gouden Driehoek NOF

Geplaatst op: 26-09-2013 09:09:43

NOORDOOST FRIESLAND – De Gouden Driehoek NOF is het samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de regio Noordoost-Friesland. Het is een netwerkorganisatie die eens per kwartaal bij elkaar komt om concrete projecten en activiteiten te organiseren en te stimuleren ten behoeve van de versterking en samenwerking van het regionale onderwijs en bedrijfsleven.

De Technieksector zal de komende jaren een prominente rol krijgen in Noordoost-Friesland, er zullen vele activiteiten en projecten in gang gezet worden. Vanuit een toegekende subsidieaanvraag voor “Techniek in het Friese onderwijs” zijn er meer mogelijkheden. Om techniek onder de aandacht te brengen bij de jongere jeugd op de basisscholen wordt er in oktober 2013 een Technics4U-manifestatie georganiseerd in Dokkum. Tijdens deze twee-daagse happening maken leerlingen van groep 7-8 kennis met techniek op een leuke en speelse manier, de tweede dag bezoek zij een aantal technische bedrijven uit de omgeving waar ze een aantal opdrachten en activiteiten kunnen doen.

In de regio Kollum-Buitenpost is er een samenwerking met een 20-tal bedrijven en is er ook een Techniek-dag georganiseerd. Deze dagen zullen dezelfde insteek hebben als de succesvolle dagen in Dokkum-Damwoude.

In de gemeente Tytsjerksteradiel organiseert de gemeentelijke industrievereniging (ICT)  in eerste instantie een eigen open-dag voor zowel leerlingen/studenten als ouders en belangstellenden op 8 juni. Volgend jaar zullen zij de programma’s zoals in Dokkum-Damwoude en Kollum-Buitenpost op gaan pakken.

Naast de technieksector staat de zorgsector ook centraal binnen de Gouden Driehoek. De komende jaren zullen binnen deze sector vele nieuwe arbeidsplaatsen vrijkomen en moeten bedrijven en onderwijsinstellingen hier op in spelen. De brancheorganisaties Ventura + en Calibris werken nauw samen met de werkgroep om de zorgsector specifiek voor de regio NOF beter op de kaart te zetten binnen het onderwijs.

Tags: