Nieuwe gemeenteraad Dantumadiel geïnstalleerd en prijsuitreiking DANstemJIJ

Geplaatst op: 30-03-2018 17:03:06

Nieuwe gemeenteraad Dantumadiel geïnstalleerd en prijsuitreiking DANstemJIJ

Op donderdagavond 29 maart 2018 vond de beëdiging en installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad van Dantumadiel. Afgelopen dinsdagavond 27 maart werd afscheid genomen van de oude gemeenteraad.

In totaal keerden acht raadsleden niet terug in de gemeenteraad van Dantumadiel.
De vertrekkende raadsleden kregen de raadspenning van de gemeente Dantumadiel.
Twee vertrekkende raadsleden, de heren de Boer en Boskma werden Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Informateur benoemd
Naast de nieuwe raadsleden werden ook de zittende raadsleden die opnieuw plaatsnemen in de gemeenteraad beëdigd. Na de vorming van het nieuwe college kan de samenstelling van de gemeenteraad nog wijzigen.

DANstemJIJ, prijsactie voor jongeren
Voorafgaand aan de verkiezingen hebben alle eerste stemgerechtigden niet alleen een stemkaart toegestuurd gekregen, maar ook het stembiljet ‘DANstemJIJ’. Uit alle ingeleverde stembiljetten, werd een winnaar getrokken, die vervolgens kon kiezen uit één van de volgende prijzen: iPhone, Smartwatch, GoPro, PS4 of iPad. In totaal zijn er 232 stembiljetten ingeleverd.
Tijdens de verkiezingsavond is de prijswinnaar Aldo Douma uit de Westereen bekend gemaakt. Vanavond nam hij zijn prijs, een Smartwatch, in ontvangst.

Foto: burgemeester Klaas Agricola en geïnstalleerde raadsleden van de gemeente Dantumadiel

Tags: