Natuurmaatregelen rondom brug Burgum slaan aan

Geplaatst op: 25-01-2018 11:01:52

1 december 2017

Vogels, otters, vissen, muizen en kikkers hebben hun weg gevonden naar het gebied rondom de brug bij Burgum. De speciale voorzieningen die uitgevoerd zijn in het kader van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As, doen het goed als paai- en broedplek. Ook maken dieren gebruik van de passages die zijn aangelegd om de weg over te steken, zoals een Paluduct. Op vrijdag 1 december opende gedeputeerde Johannes Kramer de maatregelen, samen met de aangelegde fiets- en wandelpaden.

In het gebied zijn maatregelen uitgevoerd voor zowel natuur als recreatie. Door de kanaalomlegging is een eiland ontstaan dat ingericht is als natuurgebied. De brug bij Burgum is verlengd, zodat er op de oevers een ecologische zone is ontstaan, dieren zich kunnen verplaatsen van De Alde Feanen naar het Lauwersmeergebied. Daarnaast zijn er fiets- en wandelpaden aangelegd. Bij Garyp is een weidevogelgebied aangelegd en tussen het aquaduct en de brug een natuurgebied van ruim 9 hectare.

Paluduct

Over het aquaduct is een Paluduct aangelegd. Bij aquaducten is meestal sprake van een betonnen oever. Dieren die langs de oever zwerven kunnen het aquaduct dan onmogelijk passeren. De oplossing is gevonden door het moeras – palu – over de weg heen te leggen. Dit paluduct is uniek in Nederland en ontwikkeld in samenwerking met ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga. Alleen bij de Galamadammen is er nog één te vinden.

Belangrijke schakel

Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontwerp van de ecologische verbinding langs de kanaaloevers ter hoogte van Burgum en Sumar. Zodra dit gereed is, vormt het Prinses Margrietkanaal, samen met de maatregelen rondom de brug Burgum, een belangrijke schakel tussen verschillende natuurgebieden.

Tags: