Meedenken over uitvoering Veenweidevisie

Geplaatst op: 24-03-2016 09:03:20

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân nodigen belangstellenden uit om mee te denken over de uitvoering van de veenweidevisie. Hiervoor organiseren provincie en waterschap drie regionale bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten gaan zij in gesprek met de regio over de invulling van het uitvoeringsprogramma.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die wonen en werken in het veenweidegebied, voor dorpsbelangen en voor geïnteresseerden in ontwikkelingen rond natuur en landschap.Op 21 januari 2015 stelden Provinciale Staten de Veenweidevisie vast. Dit jaar starten de provincie en Wetterskip Fryslân met de uitvoering.

Data en locaties
Op 29 maart is er een bijeenkomst in Zuidwest-Fryslân, in het Van der Valk Hotel in Sneek. Op 30 maart is er een bijeenkomst in Noordoost-Fryslân, in Stania State in Oentsjerk. De laatste bijeenkomst is op 6 april voor Midden-Fryslân, in het restaurant van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.

Programma

Op de bijeenkomsten lichten provincie en waterschap de veenweidevisie en het uitvoeringsprogramma toe. Vervolgens kunnen de aanwezigen meedenken over de uitvoering. Daarbij wordt gekeken naar oplossingen voor knelpunten en naar het benutten van kansen. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur met een inloop. Het programma start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten. Dat kan per mail via f.kooistra@fryslan.frl onder vermelding van naam en locatie van de bijeenkomst.

Meer informatie over de bijeenkomsten en de veenweidevisie is te vinden op www.fryslan.frl/veenweidevisie

Tags: