‘Maak financieel misbruik onder ouderen bespreekbaar’

Geplaatst op: 18-06-2018 08:06:39

Inloopspreekuur voor inwoners en professionals

 

Vrijdag 15 juni, de dag tegen ouderenmishandeling, werd op het gemeentehuis in Buitenpost een inloopspreekuur gehouden over financieel misbruik bij ouderen. Inwoners en professionals werden door Veilig Thuis Friesland, de gemeente, notaris en de Rabobank geïnformeerd over financieel misbruik en wat je moet doen bij vermoedens hiervan.

 

Wethouder Margreet Jonker van Achtkarspelen was aanwezig bij het spreekuur. ‘Het is belangrijk dat dit onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt. Jaarlijks zijn veel ouderen slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Door er over te praten hopen we dat het eerder opgemerkt wordt.’

 

Schaamte

Naar schatting zijn ongeveer 30.000 ouderen jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Veel ouderen hebben hulp nodig voor hun financiële administratie. Omdat veel geldzaken via internet gaan zijn ouderen sterk afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken, bijvoorbeeld bij internetbankieren. Ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, hiervan misbruikt maakt. Een oplossing voor financieel misbruik vraagt maatwerk en samenwerking tussen verzorgers, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Ook de rol van mantelzorgers en familie is belangrijk.

 

Inloopspreekuur

Vrijdag 15 juni werden op drie locaties in Friesland (gemeentehuis Buitenpost, Leeuwarden en Sneek) inloopspreekuren gehouden om het onderwerp bespreekbaar te maken. De inloopspreekuren zijn georganiseerd door Veilig Thuis Friesland in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân, Rabobank en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Tags: