Joke Breembroek nieuwe secretaris Noardlike Fryske Wâlden

Geplaatst op: 01-02-2018 15:02:00

Joke Breembroek (58) uit Oudega is benoemd tot algemeen secretaris van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Breembroek werkt nu nog bij de gemeente Tytsjerksteradiel en heeft met haar zoon een melkveebedrijf. Ze neemt op 1 maart de taken over van Ingrid van Huizen, die voor LTO Nederland aan de slag gaat als portefeuillehouder ‘Natuur en landschapsontwikkeling’.

Breembroek heeft binnen de gemeente functies vervuld op het gebied van afval (scheiding en inzameling), communicatie en natuur- en milieueducatie. Samen met de praktijkervaring op de boerderij komt de opgedane kennis goed samen in haar nieuwe baan als algemeen secretaris bij de agrarische natuurvereniging. “Een fantastische functie. Waar ik altijd mee bezig ben geweest en nog mee bezig ben, kan ik nu toepassen bij de Noardlike Fryske Wâlden”, zegt ze.

Melkveebedrijf

Na het zeer plotseling overlijden van haar man Ate Oosterhof, heeft ze samen met haar zoon Anton en een bedrijfsverzorger van AB het melkveebedrijf voortgezet. “Op dit moment melken we 200 koeien. Ons bedrijf ligt aan de rand van het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden, op de Hegewarren bij Oudega, in het veenweidegebied. Binnenkort neemt mijn zoon de dagelijkse leiding van het melkveebedrijf op zich en doe ik hierin een stap terug.”

Agrarische belangen

Zo krijgt ze ruimte om zich samen met het bestuur van de NFW en de bureaumedewerkers in te zetten voor de leden van de vereniging. “Waarbij de inzet voor het bijzondere en gevarieerde landschap naar mijn mening altijd gecombineerd moet worden met onze agrarische belangen. En niet alleen het landschap, ook nieuwe zaken als CO2-neutraal boeren, de energietransitie en het behouden of liever nog het vergroten van de biodiversiteit zijn belangrijke thema’s op de agenda. De komende tijd hoop ik veel leden te ontmoeten en inhoudelijk over bovenstaande zaken van gedachten te wisselen.”

Succes

NFW-voorzitter Albert van der Ploeg is blij met de komst van Joke Breembroek. “Sy ken it gebiet en it boerebedriuw goed en hat hjir in breed netwurk. Sy giet útdagings net út de wei en stiet dêr foar. Joke past goed yn ús team”, aldus Van der Ploeg over de nieuwe algemeen secretaris. “Wy winskje har in soad súkses.”

Fotobijschrift: Joke Breemhoek op melkveehouderij in Oudega.

Tags: