Jelle Boerema lijsttrekker VVD Gemeente Noardeast-Fryslân.

Geplaatst op: 29-06-2018 08:06:16

 

Het Lokaal Netwerk Noord-Oost Friesland heeft woensdagavond 27 juni op haar ledenvergadering in MFC de Tredder te Westergeest Jelle Boerema unaniem gekozen als lijsttrekker en kandidaat wethouder voor de herindelingsverkiezingen in november. Hij is nu ruim acht jaar wethouder en locoburgemeester in de gemeente Kollumerland c.a. Het bestuur en de leden zien in hem een herkenbaar en aansprekend politicus. In Kollumerland c.a. combineert hij nu zijn wethouderschap met het zijn van beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht. Een mooie combinatie en zoals hij zelf zegt: “Daadkracht, lef en besluitvaardigheid is niet alleen voorbehouden aan een militaire organisatie”. Dit maakt hem de aangewezen persoon om de lijst aan te voeren bij de verkiezingen. Nummer 2 op de lijst is Digna Ferwerda-Havenga uit Blija. Gevolgd door Anton van der Aar uit Dokkum op de 3e plaats, Brant Visser uit de Triemen op de 4e plaats en Piet Osinga uit Marrum op de 5e plaats. Deze vijf mensen voeren de lijst van 23 kandidaten aan. De overige kandidaten op de lijst zijn: nr 6. Focko Visser uit Dokkum, nr 7. Eppie Klaver uit Kollumerzwaag, nr 8. Peter Damstra uit Dokkum, nr 9. Sieb Nieuwenhuis uit Kollum, nr 10. Jojanneke Dijkstra uit Dokkum, nr 11. Henk Hengst uit Dokkum, nr 12. Hennie Sikma uit Birdaard, nr 13. Anne Pieter Wienia uit Oostrum, nr 14. Aaltje Dijkstra uit Moddergat, nr 15. Sjoerd van der Hem uit Hallum, nr 16. Foukje Wijbenga-Van der Meij uit Oudwoude, nr 17. Bert Reinders uit Dokkum, nr 18. Tineke Vogels uit Dokkum, nr 20. Greet Rubertus uit Holwerd, nr 21. Tom Fokkema uit Munnekezijl, nr 22. Aaltje Rispens uit Kollumerpomp en nr 23. Taekele Hijlkema uit Hallum. Een mix van mensen met ervaring en talentvolle nieuwkomers.

Tags: