Jaarvergadering Plaatselijk Belang Kollum

Geplaatst op: 20-02-2018 09:02:17

 

KOLLUM – Op dinsdag 06 maart 2018 houdt het Plaatselijk Belang Kollum weer hun jaarlijkse ledenvergadering. Deze vindt plaats in De Colle om 20.00 uur. De leden ontvangen geen persoonlijke uitnodiging meer in de vorm van een nieuwsbrief, maar kunnen dit bericht als zodanig beschouwen. Tijdens ledenvergadering is er een jaaroverzicht van de activiteiten van het Plaatselijk Belang Kollum.

 Gelijk na de vergadering neemt Dhr. O. Vries u 220 jaar mee terug in de tijd van het Kollumer Oproer. Een boeiende lezing uit een roerige geschiedenis van Kollum. Aansluitend neemt Dhr. Erie Dam het woord. Hij gaat u bijpraten over het onderzoek of het Kollumer Oproer nagespeeld kan worden. In het Kollumer Oproer schuilt mogelijk wel de basis van ons huidige Koningshuis. Daarom zou het fantastisch zijn om dit in de vorm van de Passion na te spelen in Kollum. Met alles er op en eraan. Live televisie, toepasselijke Friese liederen, bekende (Friese ) artiesten, lokale artiesten, heel veel vrijwilligers, kostuums uit die tijd en nog veel meer…

 

Plaatselijk Belang Kollum

Plaatselijk Belang Kollum vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap naar gemeentelijke- en andere instanties. Zij stelt zich tot doel dat de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk blijft. Zij probeert zoveel mogelijk voorzieningen in het dorp te krijgen, c.q. te houden. Ook zet zij zich in voor de woningbouw, de verbetering van de wegen en de verlichting etc. Kortom voor alle zaken die het dorp leefbaar houden of maken.

 

Nog niet lid?

Op de ledenvergadering van 6 maart 2018 zijn niet-leden ook welkom. De entree is gratis voor iedereen, maar de niet-leden wordt gevraagd lid te worden. De contributie is € 7,50 per gezin per jaar. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het dan weten. Het liefst via e-mail plaatselijkbelang.kollum@gmail.com. Met uw lidmaatschap ondersteunt u het Plaatselijk Belang in haar streven het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te bevorderen.

Tags: