Instellen 60 km/uur zone ten noorden Ternaard en westen Wierum

Geplaatst op: 09-05-2018 10:05:08

Het college van de gemeente Dongeradeel heeft besloten tot het instellen van een 60 km/uur zone voor de Koaiwei, ’t Skoar en de Koaterhûsterwei te Ternaard en Wierum. Ze voldoen hiermee aan een verzoek vanuit de omgeving.

Op de aangegeven wegen mocht 80 km/uur worden gereden. De omgeving gaf aan dat de verkeersveiligheid op de betreffende wegen bij Ternaard en Wierum in het geding was.
De direct aanwonenden/betrokkenen zijn daarom gehoord. Ook is overleg gepleegd met de Coördinator Verkeer van de politie Noord Nederland, Noordoost Fryslân.

Voor de verkeersveiligheid is het Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan (GVVP) maatgevend. In het GVVP wordt aangegeven dat voor het buitengebied een snelheidsregime wordt aangehouden van 80 km/uur. In bijzondere situaties kan afgeweken worden, bijvoorbeeld op bepaalde kruispunten of bij lintbebouwing etc.

Voor ‘t Skoar en omgeving is de term ‘bijzondere situatie’ van toepassing. ’t Skoar is een buurtschap waarbij sprake is van lintbebouwing. Er lopen door dit gebied belangrijke fietsroutes, zoals de landelijke fietsroute langs de waddenkust (LF10) en het fietsknooppuntennetwerk.
Naast bovengenoemde punten werd als motivering voor het instellen van een 60 km/uur zone gekeken naar het verzekeren van de veiligheid op de weg; het beschermen van de weggebruikers en passagiers; de benoemde wegen hebben geen functie voor doorgaand verkeer en het gebied heeft voldoende kenmerken van een verblijfsgebied.

Tags: