Installatie nieuw college gemeente Achtkarspelen

Geplaatst op: 24-05-2018 08:05:04

 

Donderdagavond 24 mei worden tijdens een extra raadsvergadering vier nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Het zijn Jouke Spoelstra en Harjan Bruining van het CDA, Max de Haan van GBA en Margreet Jonker van de CU. De benoeming van de wethouders gebeurt na de presentatie van het coalitieakkoord ‘Mei-inoar trochpakke!’.

Vier wethouders

Het nieuwe college van Achtkarspelen bestaat, net als de afgelopen periode, uit vier wethouders. Als grootste partij levert het CDA twee wethouders. Jouke Spoelstra is 28 jaar en woont in Drogeham, Harjan Bruining is 56 jaar en komt uit Surhuisterveen. Beide heren namen ook deel aan het college van september 2016 tot de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar. GBA wordt vertegenwoordigd door de 58-jarige Max de Haan uit Harkema. De Haan was wethouder van 2014 tot 2016 tijdens de coalitie van FNP, GBA en PvdA. Namens de CU neemt Margreet Jonker plaats in het college. Jonker is 51 jaar, woont in Westergeest en is jarenlang raadslid geweest in de gemeente Kollumerland c.a.

Nieuwe raadsleden

Omdat Jouke Spoelstra en Harjan Bruining vanuit de gekozen raad wethouder worden, komen er twee zetels vrij in de raad. In de raadsvergadering van 24 mei worden de 46-jarige Gert Terpstra uit Harkema en de 25-jarige Doethyna Vriesema uit Surhuizum beëdigd als nieuwe raadsleden voor het CDA. De raadsvergadering is openbaar en begint om 19.30 uur in de raadzaal te Buitenpost.

Tags: