‘Feestje’ voor nieuwe Rode beuk op Stania State

Geplaatst op: 17-03-2015 09:03:10

OENTSJERK – Eén van de bekendste bomen in de parktuin van landgoed Stania State in Oentsjerk, de rode beuk op de heuvel, is in januari geveld door parkbeheerder Staatsbosbeheer. De boom was er waarschijnlijk al in 1821 toen de tuin werd aangelegd door de beroemde tuinarchitect Lucas Pieter Roodbaard. Twee eeuwen lang stond de beuk als vertrouweling naast een oude zomereik. Op woensdag 18 maart, Boomfeestdag én verkiezingsdag, viert Staatsbosbeheer samen met leerlingen van groep 7/8 van De Opstap en gedeputeerde Jannewietske de Vries de komst van een nieuwe beuk.

Boswachter Jeffrey Huizenga; “Deze rode beuk was een geweldige blikvanger voor Stania State. De boom stond frank en vrij op een heuvel in het park en dat maakt hem extra imposant. In 2013 hebben we nog een laatste poging gedaan om dood hout uit de kroon te verwijderen, maar toen had de reuzen-houtzwam zijn werk al gedaan. Afgelopen zomer had de boom nog één kwijnende tak en begon te rotten. Er was steeds meer risico voor bezoekers vanwege vallende dode takken; tijd om hem neer te halen.”

Toekomstbeeld
De Nationale Boomfeestdag biedt mooie gelegenheid om de komst van een nieuwe beuk te vieren. De boom is afgelopen week al geplant omdat daarvoor machines nodig waren. Woensdagochtend is het aan de schoolkinderen uit Oentsjerk om hun herinneringen aan de oude beuk en hun toekomstbeeld voor het park met de boswachter en gedeputeerde te delen. In brieven en tekeningen hebben ze aangegeven hoe het park er over 200 jaar uit zal zien.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries: “Dat sa’n âlde bûkebeam, dy’t bewenners en besikers kommen en gean seach, del moast is tige spitich. Mar mei it ferlies fan âlde dingen komme der ek nije: we plantsje wer in beam, dy’t no útgroeie mei ta in eachlûker foar kommende generaasjes. Sa’n nij elemint yn in âlde omjouwing, dêr’t Fryslân grutsk op is: it stiet ek foar de jonge enerzjy dêr’t we de pronkstikken fan de provinsje hieltyd wer mei ophelpe.”

Tags: