Excursie naar de Dairy Campus

Geplaatst op: 04-03-2018 11:03:44
Excursie naar de Dairy Campus

Op vrijdag 16 maart 2018 organiseren het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een excursie naar de Dairy Campus te Leeuwarden. De aanvang is 14:00 uur. 

Dairy Campus kan beschouwd worden als het slotstuk van een ontwikkeling die in de jaren 50 van de vorige eeuw begon. Door de toenmalige standsorganisaties werden modelboerderijen ingericht die later omgebouwd werden tot zes regionale onderzoekscentra, Cranendonck, De Vlierd, Zegveld, Aver Heino, Waiboerhoeve en (Nij)Bosma Zathe. Begin 2000 zijn de toen nog functionerende proefbedrijven onder de hoede van Wageningen UR gekomen.
In 2008-2009 werd met alle partijen besloten om de genoemde centra te centraliseren op één locatie met als doel deze locatie op te waarderen. Eén nationaal kenniscentrum met meerdere functies rondom innovatie, onderzoek, educatie en praktijk voor de melkveehouderij en zuivelketen.
Het idee Dairy Campus was hiermee geboren. In 2011 viel de keuze voor de plek waar dat moest gebeuren, Leeuwarden waar de voormalige proefbedrijf Nij Bosma Zathe zat. Friesland wordt gezien als dé zuivelprovincie van Nederland. Er zitten veel bedrijven die agrarisch gericht zijn en in Leeuwarden, de hoofdstad, zitten onderwijsinstellingen als Van Hall Larenstein en Nordwin college die agrarisch gerichte opleidingen hebben. Ook de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân deelden de ambities van een Dairy Campus. Er werd € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Een derde daarvan zit in de infrastructuur en de rest zit in onderwijs, lectoraten en het innovatieprogramma.
Begin 2016 zat Dairy Campus nog op twee locaties, Dairy Campus Leeuwarden en de Waiboerhoeve in Lelystad. Na de nieuwbouw is alles gecentreerd op één locatie, Dairy Campus Leeuwarden.
Op Dairy Campus zijn in de periode 2015/2016 vier melkveestallen, een melkstal en een nieuw ontvangstgebouw met kantoren, leslokalen en praktijkruimtes gebouwd. De nieuwe voorzieningen staan naast het bestaande erf van Dairy Campus. Binnen de verschillende nieuwe stallen is er ruimte voor in totaal 550 koeien.

De melkveestallen hebben allemaal een eigen onderzoeksfunctie, respectievelijk voor veevoedings- en milieu- en welzijnsonderzoek. Verder is er een transitie- en innovatiestal. In het ontvangstgebouw zijn onder andere flexwerkplekken voor studenten en docenten van Wageningen Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin college en het Dutch Training Centre.

Opgave is verplicht en kan via de website van het museum www.frieslandbouwmuseum.nl.
(zie de knop hieronder.)
Datum 16 maart a.s.
Aanvang 14:00 uur

Stipers van de Fryske Akademy, vrijwilligers en vrienden van het Landbouwmuseum hebben gratis toegang: anderen betalen (de kostprijs) van 15 euro.

Adresgegevens:
Dairy Campus
Boksumerdyk 11
9084 AA leeuwarden

Tags: