Dorpshuisbestuur De Nije Warf ontvangt CDA Dantumadiel

Geplaatst op: 19-02-2018 12:02:01

WÂLTERSWÂLD – Het bestuur van Stichting dorpshuis De Nije Warf heeft afgelopen week een delegatie van CDA Dantumadiel ontvangen voor een werkbezoek. De lokale christendemocraten kwamen graag langs en gingen in gesprek met het bestuur over het reilen en zeilen van een dorpshuis. Ook is een rondleiding gegeven door het dorpshuis van Driezum en Wâlterswâld.

Dorpshuizen, of multifunctionele centra, hebben een belangrijke functie in de dorpen van Dantumadiel. Ze zijn het algemene ontmoetingspunt voor inwoners, bieden onderdak aan verenigingen en lokale (sport)clubs en huisvesten een aantal vaste huurders. CDA Dantumadiel ziet deze belangrijke functie als “huis van het dorp” en wil waar mogelijk dit graag ondersteunen. Zo betalen dorpshuizen, net als ijsbaanhokjes en sportkantines, sinds deze raadsperiode geen WOZ-belasting meer door een voorstel wat mede door de inzet van CDA Dantumadiel tot stand kwam.

De Nije Warf bestaat sinds 1969 als dorpshuis voor Driezum en Wâlterswâld en is in de loop der jaren een aantal keren verbouwd en uitgebreid. De laatste renovatie was in 2008. Toen is met inzet van veel vrijwilligers onder meer de voorkant van het gebouw onder handen genomen. Sinds enkele jaren wordt gewerkt met een pachter die als zelfstandig exploitant optreedt. Ook is er een “Vriendenclub van De Nije Warf” actief, waar ruim 120 mensen als donateur aan verbonden zijn en die extra investeringen mogelijk maakt. Toekomstige ontwikkelingen geven het dorpshuisbestuur wel zorgen, zoals de stijgende energiekosten, het dalend aantal actieve verenigingen en de toekomst van de schoolgebouwen in Wâlterswâld in verband met het gymonderwijs in de sportzaal.

CDA Dantumadiel was onder de indruk van de diversiteit aan activiteiten in De Nije Warf zoals de recent geopende dorpsbibliotheek waar een kamer vol boeken wacht om gelezen te worden. De komende tijd wil het lokale CDA gaan kijken hoe de toekomst van de schoolgebouwen van de CNS en De Wynroas in verbinding met het dorpshuis kan worden gebracht. “De leefbaarheid in de dorpen en het versterken van de mienskip moet het uitgangspunt zijn bij de plannen die nog worden gemaakt” aldus raadslid Klaas Houtstra.

Tot slot werd in de foyer van De Nije Warf het dorpshuisbestuur bedankt voor hun gastvrijheid en openheid en werd met een borrel dit werkbezoek afgesloten.

Tags: