Dorpsbelangen ontvangen als eerste verkiezingsprogramma CDA Dantumadiel

Geplaatst op: 04-03-2018 11:03:40

Dorpsbelangen ontvangen als eerste verkiezingsprogramma CDA Dantumadiel

Het nieuwe verkiezingsprogramma van CDA Dantumadiel is afgelopen vrijdagmiddag gepresenteerd. Lijsttrekker Jan Jitse Visser bood een gedrukt exemplaar aan wethouder Roelof Bos aan, die als lijstduwer op de kandidatenlijst staat. Dat gebeurde symbolisch boven De Centrale As, een project waar de hele regio sinds vorig jaar van profiteert. Na de presentatie is het verkiezingsprogramma verzonden naar alle dorpsbelangen in de gemeente Dantumadiel.
Mei-inoar foarút
Het verkiezingsprogramma van CDA Dantumadiel voor de periode 2018 – 2022 heeft als titel “Mei-inoar foarút” gekregen. Die titel sluit aan bij de boodschap waarbij CDA Dantumadiel kiest voor een samenleving waarin samen stappen vooruit worden gezet en niemand achterblijft. Dat betekent dus zorg dichtbij de mensen, (vrijwilligers)werk voor iedereen die dat kan, investeren in de samenleving, oog voor de omgeving en de generaties na ons en een goed en stabiel bestuur met betaalbare lasten. Het verkiezingsprogramma belooft géén gouden bergen, maar vertelt een eerlijk verhaal over de uitdagingen en kansen die de komende jaren worden verwacht. Zo kiest CDA Dantumadiel voor een planning van nieuwbouw (op termijn) van de schoolgebouwen in Feanwâlden, Wâlterswâld en Broeksterwâld. Maar ook een project van wonen met zorg in Damwâld, mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw in de dorpen, het optimaliseren van de bereikbaarheid van De Westereen en het uitbouwen van het Transferium Feanwâlden tot regionaal OV-knooppunt. Ook komt er een verenigingsfunctionaris die vrijwilligersorganisaties kan helpen bij subsidies, vergunningen, communicatie en andere ondersteuning.
Uniek proces
Een uniek proces heeft het afgelopen jaar geleid tot invulling van het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van CDA Dantumadiel. De schrijfgroep hiervoor ging in gesprek met een aantal mensen (leden en niet-leden van het CDA) die in de mienskip actief zijn. Een boer, een sportcoach, een dorpsvrijwilliger, een ondernemer, een voorzitter van de lokale middenstand, een leraar basisonderwijs, een zorgondernemer, een initiatiefnemer van een recreatie-project en ga zo maar door. Allemaal gewone inwoners uit Dantumadiel met kennis van zaken, die ideeën uit de praktijk hebben voor onze gemeente. Mede daardoor kwam de inhoud van dit verkiezingsprogramma tot stand.
Dorpen op nummer 1
In het verkiezingsprogramma zet CDA Dantumadiel de dorpen in de gemeente op de eerste plek. De leefbaarheid, de voorzieningen, de woningbouw, de infrastructuur; allemaal zaken die mensen in hun eigen omgeving raken. Daarom kiezen de lokale christendemocraten ook om als eerste hun verkiezingsprogramma naar de dorpsbelangen in Dantumadiel te sturen. Vanaf vandaag kan iedereen het programma online lezen via de website www.cda.nl/dantumadiel

Tags: