D66 Tytsjerksteradiel wil meer inspraak met burgers

Geplaatst op: 12-03-2018 09:03:12

Tytsjerksteradiel – D66 vindt dat er meer inspraak en samenwerking met burgers moet komen in Tytsjerksteradiel. Dit meldt D66 voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, waar de partij sinds 8 jaar weer aan mee doet. Belangrijke uitgangspunten van D66 zijn: goed onderwijs, goede zorg/gezondheid en goed wonen/werken. D66 heeft een toekomstvisie ontwikkeld, die we samen met inwoners, ondernemers en overige partijen in onze geweldige gemeente vorm willen geven.

D66 Tytsjerksteradiel staat o.a. voor:
• Schoolzwemmen terug op de basisschool en stimuleren van meer beweeg activiteiten.
• Verlaging van de OZB en een actieve bijdrage leveren aan een gunstig ondernemersklimaat.
• Minder regels en meer vertrouwen.
• Slim omgaan met zorggeld en doelmatiger inzet van ondersteuning ten behoeve van burgers.
• Kinderen rookvrij: dus rookvrije ruimten creëren, bijvoorbeeld bij sportvelden.
• Ruimte voor leer- en werkexperimenten met behoud van uitkering.
• Realiseren van meer inspraak en samenwerking met burgers.

Erwin Duursma is lijsttrekker van D66: “We gaan voor een gemeente die durft te vernieuwen, een gemeente die luistert en de moed heeft te investeren in initiatieven van burgers, de burgers inspraak geeft met zo weinig mogelijk regels. Wij zien burgers als onze klanten.” De kandidaten die zich in deze gemeente voor D66 verkiesbaar stellen zijn: Erwin Duursma, Theo Jansma, Wiebe Kobus, Ypie Duursma- Groenewoud, Elise Boltjes en Anne Hekkema.

Samen krijgen we het voor elkaar!

Tags: