CDA-fractie onder de indruk van werk Jeugd- en dorpenteam Achtkarspelen

Geplaatst op: 19-02-2018 09:02:16

Buitenpost, 18 februari 2018

 De CDA-fractie Achtkarspelen is onder de indruk van het werk van het Jeugd- en dorpenteam Achtkarspelen. Tijdens een werkbezoek vertelden medewerkers van beide teams over hun werk en werd gekeken wat het CDA voor hen kon betekenen.

Maatwerk

Ruim drie jaar is er in de gemeente Achtkarspelen een Jeugd- en dorpenteam te vinden. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers. Voorheen waren er tal van instanties waar mensen met vragen of problemen terecht konden. Door te werken met Jeugdteams kan er meer maatwerk worden geleverd. Er wordt gekeken naar de persoonlijke leefsituatie van het kind en de ouders. Als het team niet zelf de nodige hulp kan bieden, dan kan het er een andere hulpverlener bij halen die gespecialiseerd is in de vraag van het kind of gezin. Zaken waar het Jeugdteam mee te maken krijgt, zijn onder meer hulp bij verslaving, psychische problemen, jongeren en/of ouders met een (licht) verstandelijke beperking, opvoedingsproblemen, (v)echtscheiding en financiële problemen.

 

De mens centraal

Bij het Dorpenteam kunnen mensen terecht met vragen over hulp in de huishouding, omgaan met een beperking, eenzaamheid, relatieproblemen of financiële problemen. Het team heeft nauwe contacten met de dorpsbelangen, predikanten, huisartsen en burgerinitiatieven en krijgt zodoende een goed beeld van wat er speelt in de dorpen. Mensen zijn blij met de werkwijze van het team. Er wordt niet zoals voorheen een lijstje met vragen afgewerkt, maar er wordt, soms tijdens meerdere gesprekken, samen naar de persoonlijke situatie gekeken: ‘wat kunnen wij doen om u te helpen?’. Dit past heel goed bij het CDA-gedachtegoed: de mens centraal en niet denken vanuit regels.

De CDA-fractie gaf aan dat wanneer de teams te maken krijgen met belemmerende wet- en regelgeving, dit aan te willen kaarten in politiek Den Haag.

Tags: