CDA Dantumadiel op werkbezoek bij PCBO Dantumadeel

Geplaatst op: 27-02-2018 18:02:56

CDA Dantumadiel heeft onlangs een werkbezoek gebracht aan de directie van het PCBO Dantumadeel, de koepel van protestants-christelijk basisonderwijs. We werden door de algemeen directeur, de heer Gert van Tol, ontvangen in het keurige kantoorpand van de directie in Dokkum, Altenastreek 66. Van Tol is sinds 1 september 2017 algemeen directeur en gedurende het gesprek bleek hij een duidelijke (toekomst-)visie te hebben op het onderwijs op de basisscholen in NO Friesland.

De vereniging PCBO is ontstaan op 1 augustus 1998 en bestaat thans uit zeven scholen. De afgelopen jaren zijn er tweemaal fusiegesprekken gevoerd, eerst met de vereniging van christelijk scholen in Dongeradeel en vorig jaar nog met Achtkarspelen. De gesprekken hebben uiteindelijk niet geleid tot een fusie. PCBO Dantumadiel richt zich nu met name op samenwerking in de regio en wil in ieder geval voorlopig zelfstandig blijven.

De vereniging telt ongeveer 1000 schoolgaande kinderen, gemiddeld per school dus 143 leerlingen. Gedwongen sluiting van een schoolgebouw is dan ook niet aan de orde. De algemeen directeur is uiterst content met de nieuwe schoolgebouwen in Rinsumageast en De Westereen, blij met de plannen voor een Brede school met geïntegreerde sporthal in Damwâld en hij heeft eveneens met tevredenheid kennisgenomen van de toekomstige – door de CDA-fractie voorgestelde – plannen met betrekking tot – waarschijnlijke – nieuwbouw in Broeksterwâld, Feanwâlden en Wâlterswâld in de komende acht tot tien jaar.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 18% van de inwoners in NO Friesland heel veel moeite heeft met lezen. Dit is op zich zorgelijk. Volgens Van Tol moet een kind aan het eind van groep 4 (8-jarigen) goed kunnen lezen. Is dit niet het geval, dan heb je feitelijk een groot probleem. Alle kinderen van de bovenbouw (vanaf groep 5) krijgen dit schooljaar een laptop/chromebook. Iedere leerling kan dan op zijn of haar eigen niveau aan de slag. Het nakijkwerk is niet meer voor de meester of juf, maar wordt door de computer gedaan. De leerkracht ontvangt signalen als het niet goed gaat met een leerling. Voor de onderbouw komen er per school 30 Ipads ter beschikking.

Ook hebben we het over de werkdruk, bezetting, vervanging, staking, muziek- en sportdocenten gehad. Ook de problematiek met sommige ouders, soms zelfs met intimidatie,  kwam aan de orde. Opvallend was het feit dat er jaarlijks een aantal kinderen van 5 jaar (leerplichtig) opduiken, die nog niet bij de gemeente als zodanig bekend zijn. Met andere woorden: deze kinderen zijn dus niet naar een peuterschool, kinderopvang en het eerste jaar van de basisschool geweest en moeten dan integreren in een klas, waarbij de andere kinderen het groepsgebeuren al als normaal ervaren.

Ook de samenwerking en afstemming tussen de scholen en het gebiedsteam kwam ter sprake. Het loket in het gemeentehuis is prima ingericht, maar de implementatie met de scholen verloopt moeizaam.  Toch zijn er zeker positieve stappen gezet, maar het móet en kán beslist beter!

CDA Dantumadiel gaat regelmatig op werkbezoek de gemeente in en gaat het gesprek aan met bedrijven, verenigingen, zelfstandig ondernemers, publieke organisaties en burgerinitiatieven. Daarmee laat CDA Dantumadiel zien dichtbij de mensen te staan en hoort wat de inwoners van Dantumadiel drijft in hun (dagelijkse) bezigheden.

Tags: