CDA Achtkarspelen bijgepraat over herinrichting De Skieding

Geplaatst op: 04-03-2018 11:03:05

Buitenpost, 2 maart 2018

CDA Achtkarspelen bijgepraat over herinrichting De Skieding

De CDA-fractie Achtkarspelen liet zich tijdens een werkbezoek aan projectbureau De Skieding onlangs informeren over de stand van zaken van de herinrichting van De Skieding. De fractie sprak daarnaast over de mogelijkheden van een tweede ontsluiting van het industrieterrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen. Het CDA is fervent voorstander van deze ontsluiting, zeker gelet op de uitbreiding van het industrieterrein en vanuit oogpunt van verkeersveiligheid en zal zich daar de komende tijd voor blijven inzetten.

Het projectbureau van de provincie Fryslân is drie dagen in de week geopend voor bezoekers. Het doel is om samen met de omwonenden en gebruikers van De Skieding tot een optimale invulling te komen voor de inrichting van de nieuwe Skieding. Veel aanwonenden hebben inmiddels een bezoek gebracht aan het projectbureau of zijn bezocht door de projectleiders. Naar verwachting wordt nog dit jaar gestart met de werkzaamheden. De weg wordt breder, wat de doorstroming bevordert. Aanwonenden kunnen voor een groot deel via een parallelweg de hoofdbaan op en daarnaast komt er een aantal ovondes.

De wens om De Skieding aan te pakken kent een lange geschiedenis. Uniek is dat de weg slechts één eigenaar kent, de provincie Fryslân, maar vele belanghebbenden zoals direct aanwonenden, gebruikers en betrokkenen door de ontsluitingswegen, de gemeenten Achtkarspelen, Grootegast, Marum en Smallingerland. Daarnaast is de provincie Groningen ook nog betrokken vanwege de plannen om een stuk weg op hun grondgebied aan te leggen.

Vanwege de vele wensen en belangen was het lastig om een voorstel voor herinrichting neer te leggen dat op instemming kon rekenen van alle betrokkenen.

De CDA-fractie is daarom onder de indruk van het werk dat er is verricht om op basis van draagvlak vanuit de omgeving te komen tot de beste oplossing.

Tags: