Bulletin over de tweede onderhandeling Metalektro (grootmetaal)

Geplaatst op: 10-04-2018 09:04:42

Ook de tweede onderhandeling heeft geen vooruitgang opgeleverd. Steeds duidelijker wordt dat de FME geen CAO wil met loonsverhoging en andere collectieve regelingen. Zij vallen terug op de vooroorlogse werkgevers uitgangspunten. Niets collectief, alles individueel zodat de individuele werknemers onder druk gezet kunnen worden. Trap er niet in. Strijd met FNV voor een goede CAO met 3,5% loonsverhoging per jaar, loontabellen waarbij de stappen duidelijk zijn, met meer rechten voor werknemers in plaats van minder bij overwerk, met gelijk loon voor inleners zodat die niet goedkoper zijn en tot verdringing leiden en ook om dat gelijk loon eerlijk is. De FME heeft niets geleerd van het 9 maanden durende CAO conflict in 2015-2016.

Tags: