Bouwleges Dantumadiel goed onderbouwd

Geplaatst op: 30-01-2018 12:01:25

Damwâld, 26 januari 2018

 

Dit heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden op 16 januari 2018 bepaald in een geding tussen de gemeente en een inwoner van de gemeente die een bouwvergunning had aangevraagd. Volgens de betreffende inwoner is het bedrag voor de bouwvergunning te hoog, daar de gemeente volgens deze inwoner jaarlijks meer inkomsten binnenhaalt van de bouwaanvragen dan dat de gemeente jaarlijks aan kosten kwijt is. Dat blijkt volgens de uitspraak van het Gerechtshof niet het geval te zijn.

Het Gerechtshof merkte op dat gemeenten vrij zijn hun tarieven te bepalen binnen de grenzen van de gemeentewet. Eerder had de raad al opdracht gegeven een onderzoek naar de bouwleges uit te voeren. Uit dit onderzoek bleek al en ook een eerder gevoerde zaak bij het Gerechtshof dat de wijze waarop de bouwleges tot stand komen juist is en dat de leges niet te hoog zijn. De uitspraak van het Gerechtshof bevestigt wederom deze uitkomsten.

Tags: