Afscheid en Koninklijk onderscheidingen gemeenteraad Dantumadiel

Geplaatst op: 28-03-2018 08:03:23

Damwâld, 27 maart 2018

Afscheid en Koninklijk onderscheidingen gemeenteraad Dantumadiel

Op dinsdag 27 maart nam de huidige gemeenteraad van Dantumadiel afscheid. Tijdens deze afscheidsbijeenkomst werden twee vertrekkende raadsleden Koninklijk onderscheiden. De heer L. de Boer en H. Boskma ontvingen beiden een lintje als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Vertrekkende raadsleden kregen een raadspenning van de gemeente Dantumadiel.

Liekele de Boer (72) Damwâld

De heer Liekele de Boer is sinds 1990 – 1996 en vanaf 2010 raadslid in de gemeente Dantumadiel. De heer de Boer is fractievoorzitter van Lagere Lasten Dantumadiel (LLD).

Herre Boskma (60 De Westereen

De heer Herre Boskma is sinds 2006 raadslid voor het CDA van de Dantumadielse raad.
In totaal keren acht raadsleden niet terug in de gemeenteraad van Dantumadiel. Woensdag 21 maart jl. waren er gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf donderdag 29 maart 2018 bestaat de raad van de gemeente Dantumadiel uit de navolgende fracties: CDA met vijf zetels, ChristenUnie met drie zetels, Gemeentebelangen Dantumadiel met drie zetels, Sociaal Links met drie zetels en het FNP, SGP en VVD elk met één zetel.

De nieuwe gemeenteraad wordt op donderdag 29 maart om 17.00 uur geïnstalleerd.

Zilveren raadspenning

Als blijk van waardering voor de verdiensten voor de lokale gemeenschap, kregen de vertrekkende raadsleden een zilveren raadspenning van de gemeente Dantumadiel. Deze penning werd aan alle raadsleden toegekend die tenminste een volle raadsperiode zitting in de raad van gemeente Dantumadiel hebben gehad.

 Foto: Burgemeester Klaas Agricola en afscheidnemende raadsleden van de gemeente Dantumadiel

Tags: