Achtkarspelen blijft investeren in ontwikkeling

Geplaatst op: 22-06-2018 08:06:39

College pakt door in Kadernota en biedt raad een sluitende begroting

De eerste effecten van het coalitieakkoord ‘Mei-inoar trochpakke’ zijn zichtbaar in de kadernota 2019 van Achtkarspelen. Wethouder financiën Harjan Bruining is tevreden met de sluitende begroting die het college aan de raad presenteert. ‘Het coalitieakkoord is nog vers, toch is een groot deel van het coalitieakkoord al verwerkt in deze kadernota.’ Achtkarspelen blijft investeren. ‘Onze inwoners vernemen dit ondernemerschap niet in hun portemonnee, want de OZB zal niet meer dan met de inflatie worden verhoogd.’

Werk, inwoners, recreatie en onderwijs

Achtkarspelen investeert in de regiodeal Noordoost Friesland. Dit moet resulteren in een versnellingsagenda op het gebied van economische groei en werkgelegenheid. Er komen meer subsidieregelingen voor mienskipsinitiatieven en evenementen, deze worden beter toegankelijk. Op het gebied van recreatie zet Achtkarspelen in op de ontwikkeling van de toeristische visie. In aansluiting daarop komt er geld voor de aanleg en verbetering van fiets- en wandelpaden. Om het Miedengebied optimaal te benutten, wil het college dat er onderzoek gedaan wordt naar de recreatieve mogelijkheden van het gebied. De herinrichting van het centrum van Surhuisterveen zal in 2020 starten. Met de aanpak van het winkelgebied, investeert het college in de belangrijke regiofunctie van het dorp. Extra geld is er ook voor het onderwijs. Met name voor sport, muziek en ICT.

Donderdag 12 juli behandelt de gemeenteraad de kadernota. De nota geeft de financiële kaders voor 2019 en vormt daarmee de basis voor de begroting, die de raad in november behandelt.

Tags: