Verenigingen in Marrum

1 vereniging gevonden
  1. Marrum
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Marrum

Marrum is een terpdorp waar circa 1500 mensen wonen en ligt in de gemeente Ferwerderadiel. De dorpsterp is uitgestrekt en bebouwd. Er is sprake van compacte bebouwing aan Langebuorren (vergelijkbaar met de stad). Aan Lage Herenweg staan voornamelijk burgerhuizen en vrijstaande woningen. Marrum ligt aan de provinciaalse weg tussen Leeuwarden en Dokkum (N357). Aan de andere kant van deze weg ligt Westernijtsjerk. Hier staat een prachtig kerkje uit de 13e eeuw.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

Marrum is een ondernemend dorp en telt vele kleinschalige ondernemers. Veel van deze ondernemers zijn aangesloten bij Ondernemersvereniging Marrum (OV Marrum). In Marrum is een bedrijventerrein aan de Nieuweweg voor grotere bedrijven.

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Marrum heeft een eigen supermarkt voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

Aasterage is de enige basisschool van Marrum en heeft een christelijke identiteit. Deze basisschool is onderdeel van de Vereniging voor Protestatns Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Ferwerderadiel. (PCBO Ferwerderadiel).

In Ferwert zijn mogelijkheden voor voortgezet onderwijs.

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

In Marrum staat dorpshuis De Nije Tille waar veel activiteiten zoals muziek en toneel voor jeugd en ouderen worden georganiseerd. Verder zijn er een aantal verenigingen actief. Ook is er een kerkelijke gemeenschap PKN Marrum / Westernijtsjerk.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Marrum is tevens een verzameling handige adressen over:

– algemene informatie over huisartsen en tandartsen
– gemeentelijke informatie (gemeente Ferwerderadiel)
– informatie over politieke partijen die in de gemeente Ferwerderadiel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Via de Marrumervaart en Herenwegstervaart is er een ontsluiting op Dokkumer Ee voor de watersporters.

Hervormde kerk (12 eeuw)
Dorpskerk met kerkpad (leilinden) om het ruime kerkhof
Toegewijd aan Sint Godehardus
Eenbeukige romaanse kerk
Toren met ingesnoerde spits
Gele en rode kloostermoppen
Koor: inwendig half rond en uitwendig vijfzijdig met kralen op de hoeken
Sporen van rondboogvensters
Sporen van een aanbouw van een kapel
Gedetailleerde spreekstoel (17e eeuw)
Barokke herenbank