Waddenbalkon bij dijkdoorbraak Marrum geopend

Geplaatst op: 30-06-2017 08:06:34

Donderdagmorgen 29 juni is op de zeedijk bij Marrum een Waddenbalkon geopend.
Vanaf dit uitkijkpunt kunnen belangstellenden de bouw van het gemaal in de dijk en
de ontwikkeling van een zoet-zoutovergang op de grootste kwelder van
Noordwest-Europa volgen. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project
Vijfhuizen ‘fan swiet nei sâlt’ en geven een impuls aan de waterveiligheid,
landbouw, vismigratie, natuurontwikkeling en recreatie in Noord-Fryslân. In het
najaar van 2018 is het werk klaar.
Als officiële starthandeling openden Johannes Kramer, gedeputeerde Provincie Fryslân,
Marian Jager, dagelijks bestuurslid Wetterskip Fryslân, Henk de Vries, directeur It
Fryske Gea en Jaap Hijma, wethouder gemeente Ferwerderadiel, op het nieuwe
Waddenbalkon het informatiebord.
Bouw van gemaal Vijfhuizen
Vanaf het Waddenbalkon is te zien hoe het gemaal in het ‘gat’ in de dijk wordt
gebouwd. Dit bijzondere gemaal verbetert straks de waterafvoer bij zware regenval,
het gevolg van klimaatverandering. Ook zijn de werkzaamheden in het buitendijkse
gebied te bewonderen. Hier ontstaat een unieke overgang tussen (zoet) binnenwater
en zout (zee) water langs de Waddenkust. Een impuls aan de natuurontwikkeling in het
buitendijkse kwelderlandschap en aan de migratie van vissoorten die trekken tussen
zee en binnenwateren.
Kijk in de toekomst
Belangstellenden kunnen het eindresultaat van het project alvast bewonderen via een
virtual reality tool. Dit werkt met een smartphone en de QR code op het informatiebord
op het Waddenbalkon of via de website
www.projectvijfhuizen.nl.

Tags: