Extenso Assurantien

 Gratis service
 Deskundige afwikkeling schade
 Scherpe rente en premie

Bel: 0511-452065

Contactgegevens:

P. Hoekstra
Eyso de Wendtstraat 1
9291 ES Kollum
Tel: 0511-452065

info@extenso-assurantien.nl
www.extenso-assurantien.nl

Extenso-Assurantien regelt uw bank en verzekeringszaken van A tot Z. Onze speerpunten zijn: – gratis service – ruime keuze uit banken en maatschappijen – zeer scherpe rentes en premies – deskundige afwikkeling bij schade.  Wacht daarom niet langer en maak een vrijblijvende afspraak voor een deskundig en onafhankelijk advies bij u thuis of bij ons op kantoor.

  1. Kollum
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Kollum

Kollum is de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland c.a. en heeft een ongeveer 5125  inwoners (peildatum 1 januari 2012). Volgens Monumentenzorg is Kollum een wegdorp omdat de voorstraat de Zijlsterried kruist.  Deze Middeleeuwse kruisstructuur is nog steeds zichtbaar.

Kollum ligt vlakbij de Friese straatweg en daarmee een prima ontsluiting naar Leeuwarden en Groningen. De Trekweg vormt een directe verbinding met Elfstedenstad Dokkum.

Kollum is tevens gelegen aan de rand van het Nationaal Park Lauwersmeer en daardoor ook vlakbij Werelderfgoed Waddenzee.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

JumaheerdKollum telt een flink aantal bedrijven en beschikt over  een tweetal industrieterreinen, het gemengd bedrijventerrein  Jumaheerd en het watersportgebonden bedrijventerrein Dwarsried. Veel bedrijven zijn aangesloten bij de Ondernemers Societeit Kollumerland (OSK).

Jumaheerd
Het bedrijventerrein Jumaheerd is gelegen aan de oostzijde van Kollum en biedt ruimte aan diverse vormen van bedrijvigheid.

Dwarsried
Dwarsried biedt ruimte aan watergerelateerde bedrijfsactiviteiten. Het terrein is bij uitstek geschikt voor bedrijven als jachtbouwers, zeilmakers, een jachtmakelaardij, jachtverhuurbedrijf of ondernemingen in jachtonderhoud en -reparatie. Het bouwen van schiphuizen is mogelijk.

 

 

 

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Kollum is een aantrekkelijk winkeldorp. Van oudsher vormt  de Voorstraat de winkelstraat van Kollum met voornamelijk kleinschalige winkelbedrijven. De Mr. Andreapassage verbindt de Voorstraat met de grotere winkelbedrijven aan de Mr. Andreastraat. In en om de Voorstraat is voldoende parkeergelegenheid.

Veel winkeliers zijn aangesloten bij de HIM Kollum (Handel Industrie en Middenstand). Met als doel om Kollum aantrekkelijk te maken en te houden als bruisend winkelhart van de regio Noordoost Friesland.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

Er zijn 3 basisscholen in Kollum. Twee christelijke basisscholen en een openbare basisschool.  Na de basisschool is er vervolgonderwijs in Kollum mogelijk zowel beroepsgericht ( leerwerktraject, basisberoeps, kaderberoeps) als theoretisch (vmbo-theoretisch, havo en atheneum). Er zijn dan ook een tweetal scholen op het niveau van voortgezet onderwijs.

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Hier vindt u meer informatie over Kollum op het gebied van de aanwezige kerken en de verenigingactiviteiten. In Kollum staan een drietal kerken namelijk de Maartenskerk, de Oosterkerk en De Kandelaar. Ook zijn er voldoende verenigingen zoals sportverenigingen, maar ook een plaatselijke Vogelwacht en een begrafenisvereniging zijn actief in Kollum.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Hier vindt u meer praktische informatie over Kollum zoals:

– gemeentelijke informatie (gemeente Kollumerland c.a.)
– informatie over politieke partijen die in de gemeente Kollumerland c.a actief zijn
– algemene informatie over huisartsen en tandartsen

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Kollum ontwikkelt zich meer en meer als een watersportdorp. Kollum wordt ook wel het Giethoorn of het Venetie van Noordoost Friesland genoemd. Ervaar zelf met een kano of waterfiets vanaf het water de Trekvaart met de woonwijken en het Kollumer Kanaal met de rietkragen en de achterliggende weilanden.

Jachthaven De Rijd is prachtig gelegen aan de rand van het dorp Kollum. Vanuit deze haven is het Lauwersmeer ongeveer een half uur varen via de staande mastroute. Het Lauwersmeer is een prachtig uitgestrekt natuurgebied met ca. 1000 ha bevaarbaar water.

Andere highlights op het gebied van recreatie en cultuur in Kollum zijn:

Verwarmd openlucht zwembad It Paradyske
Tennisbanen
Streekmuseum De Oudheidskamer
Waterfietsen
Camping Ut en Thus

De Maartenskerk (15e eeuw)
Laat-gotische kerk uit de 15e eeuw
Tweebeukige kerkschip met brede spitsboogvensters tussen steunberen
Deels tufstenen toren (vroege 13e eeuw)
Geheel met kruisribgewelven overspande kerk
Tussen de beide beuken staan forse kolommen met smalle lijstkapitelen
Bij restauratie werkzaamheden fragmenten van gewelfschilderingen gevonden
Preekstoel met doophek uit 1692
Reeks herenbanken (17de en 18de eeuw) met wapens van de patricische families uit Kollum
Rectorsbank van de voormalige Latijnse school
Groot rouwbord voor Eyso de Wendt (1780).

Oosterkerk (1924)
Ontworpen door Egbert Reitsma
Gebouwd volgens de ruimtelijke uitgangspunten van dr. Abraham Kuyper
Een centraalbouwkerk met drie armen en een naar boven toe gerende toren
Interieur in Amsterdamse Schoolstijl:
doopvont, plafondbeschildering, geometrische hanglamp en glas-in-lood.