Vervolgonderzoek naar kwaliteit steenlaag Waddenzeedijk bij Wierum

Geplaatst op: 07-02-2018 13:02:23

Leeuwarden, 6 februari 2018

Wetterskip Fryslân, bouwbedrijf Heijmans en het Rijk starten binnenkort samen
een vervolgonderzoek naar de kwaliteit van de innovatieve steenlaag (Elastocoast)
op de Waddenzeedijk bij Wierum. De steentjes, die met een soort superlijm op de
dijk zijn bevestigd bij Zwarte Haan, Holwerd en Wierum, lieten vorig jaar deels los.
Uit onderzoek blijkt dat het materiaal met zorg is aangebracht en voldoet aan de
veiligheidseisen. Bij Wierum is een vervolgonderzoek nodig. Daar slijt de steenlaag
door erosie.

De erosie bij Wierum wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de grote hoeveelheid losse
stenen die hier voor de kust liggen. Door het getij en de golven worden deze stenen
meegenomen en ‘schuren’ ze langs de dijk. Daardoor ontstaat er versneld slijtage aan
de nieuw aangebrachte verlijmde steenlaag. Hierdoor laat deze bekleding deels los. Bij
de andere dijkvakken waar Elastocoast is toegepast treedt dit effect niet op, omdat de
omstandigheden daar anders zijn. Het waterschap, het bouwbedrijf en het Rijk willen
onderzoeken of de innovatieve steenlaag op de dijk bij Wierum kan worden versterkt
om verdere erosie te voorkomen.

Monitoring
Parallel aan het vervolgonderzoek bij Wierum meet een onafhankelijke organisatie in
ieder geval tot 2021 de werking van het innovatieve product Elastocoast op het hele
traject van de Waddenzeedijk. Dit onderzoek moet uitwijzen of er verbeteringen aan
het product voor dit project én voor toekomstige dijkverbeteringen in Nederland nodig
zijn.

Nieuwe kijk op de dijk
Om dijkverbeteringen ook in de toekomst betaalbaar te houden zoekt het Rijk samen
met waterschappen en de markt naar innovatieve oplossingen. Dat lukt alleen met een
nieuwe kijk op de Nederlandse dijk. Het moet sneller, slimmer en efficiënter. In 2016
heeft het waterschap in overleg met het Hoogwaterbeschermingsprogramma besloten
om Elastocoast voor het eerst op grote schaal toe te passen. De dijkverbetering ter
hoogte van Zwarte Haan, Holwerd en Wierum kon hierdoor in een kortere tijd, tegen
lagere kosten en met weinig overlast voor omgeving en natuur worden uitgevoerd.

Tags: