Schiermonnikoog in verzet tegen proefboringen

Geplaatst op: 02-10-2017 08:10:01

SCHIERMONNIKOOG – De Werkgroep Horizon Schiermonnikoog is in het verzet gekomen tegen verdere proefboringen van het Britse bedrijf Hansa. Vlakbij het gemeentehuis is een spandoek opgehangen dat ook nog dienst heeft gedaan bij de acties tegen de proefboringen van het Franse bedrijf Engie. 

De directeur van Hansa komt dinsdag naar het eiland op uitnodiging van de kersverse burgemeester Ineke van Gent. Ook dan zullen leden van de Werkgroep uiting geven aan hun afkeuring. Zij vinden dat het boren naar nieuwe gasvelden moet worden gestaakt, zeker in de buurt van een kwetsbaar natuurgebied als het Nationaal Park Schiermonnikoog. Gas past niet meer in een duurzame toekomst, aldus de Werkgroep. Begin dit jaar heeft Engie nog haar vergunning om te boren naar gas voor de kust van het eiland ingeleverd, onder andere na grote druk uit de bevolking die gesteund werd door een brede coalitie van 17 natuur- en milieuclubs, zoals de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie, Greenpeace en de Stichting Noordzee. De werkgroep vreest het exploreren van het gevonden gasveld van tussen de 6 en 50 miljard kubieke meter gas zal leiden tot bodemdaling en mogelijk ook tot aardschokken en calamiteiten waardoor de Waddenzee voor jaren vervuild kan raken. Bodemdaling in dit gebied kan leiden tot afkalving van de kust van het eiland, waardoor vooral het oostelijke deel van het eiland aanzienlijk kleiner kan worden.

Tags: