Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân kent € 31.150 toe aan cultuur- en natuurprojecten

Geplaatst op: 16-09-2016 14:09:02

Leeuwarden, september 2016. Het bestuur van het Cultuurfonds Fryslân heeft aan 21 cultuur- en natuurprojecten in de provincie € 31.150 toegekend. Zo ontvangt Kunstkade een bijdrage van € 5.000 voor het project Adje Lambetsz, waarbij alle basisschoolleerlingen in Leeuwarden in de gelegenheid worden gesteld om via een eigen circusvoorstelling mee te doen aan LWD 2018.

Stichting Opera Spanga ontvangt een bijdrage van € 2.500 voor de opera La Triviata. De bijdrage wordt beschikbaar gesteld uit het fonds Louwe Kooijmans Van der Sluijs. Het fonds ondersteunt klassieke-muziekprojecten en theaterproducties in Fryslân, in het bijzonder initiatieven van professionele kunstenaars.

Verder is er een bijdrage van € 2.500 geleverd aan de Stichting Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen voor de eerste editie van het kampioenschap voor harmonieorkesten in Drachten.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.

Tags: