1. Sibrandahus
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Sibrandahus

Sibrandahus (in het Nederlands Sijbrandahuis) is het kleinste dorp van de gemeente Dantumadiel. Er wonen ongeveer 60 mensen. Sibrandahus bestaat uit weidse weilanden met agrarische bebouwing en heeft dan ook geen dorpskern. Er is wel een kerk die is gelegen in een boomzoom. Sibrandahus is gelegen aan de Birdaarderstraatweg tussen Burdaard en Dokkum, onderdeel van de fietselfstedenroute.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

Er zijn enkele bedrijven actief in Sibrandahus. Sommige van deze bedrijven zijn aangesloten bij Stichting Ondernemers Dantumadiel (SOD).

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Er zijn geen winkels zoals supermarkten en de slager en de bakker in Sibrandahus. Voor de dagelijkse boodschappen liggen de winkelvoorzieningen van elfstedenstad  Dokkum op enkele kilometers afstand van Sibrandahus.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

Er zijn geen scholen in Sibrandahus. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs  is mogelijk in Dokkum. In Dokkum is tevens een regionaal opleidingscentrum voor beroepsonderwijs gevestigd, ROC Friese Poort.

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Qua verenigingsleven is Sibrandahûs nauw verbonden met het naastgelegen Rinsumageast.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Sibrandahus is tevens  een verzameling handige adressen over:

– algemene informatie over huisartsen en tandartsen
– gemeentelijke informatie (gemeente Dantumadiel)
– informatie over politieke partijen die in de gemeente Dantumadiel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Kloosterkapel
In Sibrandahus staat de Kloosterkapel Sibrandahus waar regelmatig concerten en excursies worden georganiseerd.

Klaarkampstermar
In Sibrandahus ligt ook het ‘Klaarkampster mar’ van Staatsbosbeheer. Dit is een uniek natuurgebied met zoute vegetatie. Af en toe worden hier excursies georganiseerd door Staatsbosbeheer. Ten zuiden van dit gebied staat nog een mooie windmolen.

Meer cultuurhistorie:
In middeleeuwen sterk huis Sterkenburg
In bezit van Tjaarda’s, later de familie Tjaarda van Starkenborgh
Stelpboerderij Starkenborgh op huisterp (1868)
Klooster Klaarkamp (voor 1163) gesloopt na de Hervorming (1580)
Klaarkampstermeer inmiddels ingepolderd
Klaarkampstermolen

Kerk (omstreeks 1300) van cisterciënzer abdij
Romano gotische stijl
Kraallijsten rond raamnissen
Venster bij koor met oude decoratieve indeling (tracering)
In midden gedichte ingang met geprofileerd, rond venster
Vensteromlijsting: afwisseling van profielsteen en glazuursteen
Resten van rondboogfries van de gootlijst gevonden in de grond
Oorspronkelijk aan westkant lager met stenen gewelven
Geen toren