1. Rinsumageast
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Rinsumageast

Rinsumageast (in het Nederlands Rinsumageest) is een dorp met ruim 1100 inwoners in de gemeente Dantumadiel. Het dorp ligt op de noordwestelijke rand van de Woudstreek, daar waar het landschap overgaat in een kleigebied. Het  riviertje de Murk slingert door het dorp In Rinsumageast staan meerdere monumentale gebouwen waaronderhet Rechthuis (het eerste gemeentehuis) en de  monumentale kerk aan de Tjaerdawei.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

Er zijn een diverse bedrijven gevestigd in Rinsumageast. Een aantal van deze bedrijven zijn aangesloten bij Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD).

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Er zijn geen winkels in Rinsumageast voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen. Dichtbij zijn de winkelvoorzieningen van Damwald en Dokkum.

 

 

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

Er is een christelijke basisschool in Rinsumageast, CBS De Tarissing. Deze school aangesloten bij PCBO Dantumadeel, Protestants Christelijk Basisonderwijs Dantumadeel.

Voor voortgezet onderwijs zijn er onderwijsmogelijkheden in Damwoude en Dokkum. In Dokkum is tevens een school voor middelbaar beroepsonderwijs.

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Er zijn diverse actieve verenigingen in Rinsumageast, waaronder een kaatsclub, voetbalclub, korfbalclub, visclub, biljartclub, damclub, schaatsvereniging, toneelvereniging, zangvereniging, muziekvereniging en een gymnastiekvereniging. Deze verenigingen kunnen terecht in MFC De Beijer is het ontmoetingscentrum voor Rinsumageest en omgeving.

De Protestantse Gemeente Claercamp is de kerkelijke gemeente van Rinsumageast en Sibrandhus.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Rinsumageast is tevens  een verzameling handige adressen over:

– algemene informatie over huisartsen en tandartsen
– gemeentelijke informatie (gemeente Dantumadiel)
– informatie over politieke partijen die in de gemeente Dantumadiel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

In de buurt van Rinsumageast zijn bossen, het recreatiegebied en zwemstrand Eeltsjemar en fraaie wandelroutes.

Aan de oostkant van Rinsumageest bevindt zich het Rinsumageester Bos (Geastmer Bosk). Het is een relatief jong bos, dat omstreeks 1970 is aangelegd. In dit bos zijn wandelmogelijkheden, er is een ruiterpad en er zijn 2 meertjes midden in het bos.