Oproep Wetterskip aan pleziervaarders: voorkom olielozing!

Geplaatst op: 23-05-2017 08:05:06

Het vaarseizoen begint langzaam op gang te komen. Voor Wetterskip Fryslân reden om booteigenaren te vragen niet meer bilgewater (mengsel van water en olie) te lozen op het oppervlaktewater of te lekken bij het tanken. Het waterschap adviseert pleziervaarders het bilgewater af te geven op bilgestations en voorzichtig te tanken. Ieder jaar aan het begin van het vaarseizoen zit er een piek in de meldingen die binnenkomen bij het Milieualarmnummer. Voorbijgangers of waterrecreanten zien olie op het water drijven en maken hiervan melding. De grootste veroorzakers zijn particuliere booteigenaren, die bij het schoonmaken van hun boot het -bijna altijdverontreinigde bilgewater overboord pompen. ‘Dat zie je snel als passant, want olie blijft drijven’, zegt Egbert Berenst, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘Door het verontreinigde bilgewater op bilgestations af te gegeven doe je niet alleen ons, maar vooral ook de onderwaterwereld een groot plezier.’ Een andere oorzaak van olievlekken op het water is dat er bij het tanken wordt gelekt. Door voorzichtig te tanken kan dit al worden voorkomen. Bekeuring Een kleine lozing kan grote gevolgen hebben voor de veroorzaker, die een forse bekeuring kan krijgen. Egbert Berenst: ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee, vandaar deze oproep.’ Wordt er toch -per ongeluk- geloosd, dan kan de lozer dit zelf meteen melden bij het Milieualarmnummer 058-212 24 22. ‘Bij het niet melden is niet alleen de schade groter, maar ook het risico dat ze een bekeuring krijgen.’

Tags: