Nieuws overzicht in Paesens

556 items gevonden

Oproep Wetterskip aan pleziervaarders: voorkom olielozing!

Het vaarseizoen begint langzaam op gang te komen.

Waddenzee viert titel Unesco Werelderfgoed

Zondag 26 juni aanstaande viert de Waddenzee het feit dat zij zeven jaar de titel Unesco Werelderfgoed draagt.

50 Jaar watersport in Lauwersoog

Nieuwe brandstof bedrijfswagens provincie Fryslân

Zes wagens van de provincie Fryslân rijden op een nieuwe milieuvriendelijke brandstof. Het gaat om terrein- en bedrijfswagens van Provinciale Waterstaat. Vier wagens rijden op Ssynfuel.

Verdeeldheid over Friese taal

Het kunnen verstaan van de Friese taal is de belangrijkste voorwaarde om een ‘echte’ Fries te zijn volgens het Fries burgerpanel

Leeuwarden-Fryslân 2018 honoreert 45 projecten

Tijdens een bijeenkomst van de verschillende producenten is woensdagavond 30 maart een groot deel van het beschikbare programmabudget toegekend aan de producenten van 45 projecten

Visstand in Friese wateren in beweging

De visstand in de Friese wateren is aan het veranderen. Dat zou kunnen betekenen dat de biologische beoordeling gunstiger uitvalt

Meedenken over uitvoering Veenweidevisie

Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân nodigen belangstellenden uit om mee te denken over de uitvoering van de veenweidevisie

Optreden North Frisian Percussion Corps op 112GroningenDag

DOKKUM/GRONINGEN - Een groep van maar liefst 40 muzikanten van het North Frisian Percussion Corps (NFPC) uit Dokkum gaat zaterdag 28 mei naar Groningen

Staatsbosbeheer Noard-Fryslân wint de Sulveren Skries

Op vrijdag 18 maart ontving Staatsbosbeheer Noard-Fryslân de Sulveren Skries. Daarbij ontvingen ze 2.500 euro

Toename zorgvragen door vergrijzing

Uit analyses van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) blijkt dat tussen 2011 en 2015 het absolute aantal zorgindicaties onder Friese 65-plussers is gestegen. Echter, het aandeel 65-plussers met een zorgindicatie bleef de afgelopen jaren gelijk

Klanttevredenheid provincie Fryslân stijgt

Klanten en relaties geven de provinciale organisatie gemiddeld een 7,6 voor de dienstverlening in 2015. In 2013 was dit een 7,4 en het jaar daarvoor een 7,2.

Vrolijk Pasen bij de Noord-Friese Winkeltjesroute

Op zaterdag 26 maart van het paasweekend vieren de ondernemers van de Noord-Friese Winkeltjesroute Vrolijk Pasen

Natuurmuseum Fryslan 'Leukste uitje van Friesland 2016'

Het Natuurmuseum Fryslan in Leeuwarden is het ‘Leukste uitje van Friesland’. Dat blijkt uit de ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Friesland’

Subsidie voor Friese festivals in 2016

Het gaat om een subsidie van €25.000 voor Explore the North, €25.500 voor CityProms, €35.000 voor het Fries Straatfestival en €10.000 voor Opera Spanga

Thialf krijgt Friese sjaal cadeau van drie kilometer lang

Op de eerste dag van de ISU World Cup Finale kreeg Thialf een bijzonder cadeau aangeboden. De bewoners van het verzorgingshuis ‘Het Uiterjoon’ uit Scheveningen kwamen een Fries gebreide sjaal brengen van meer dan drie kilometer lang

Grutto’s spotten in de Noardlike Fryske Wâlden

De weidevogels zingen alweer het hoogste lied in Noordoost-Fryslân. Tijdens het ‘WelkomGruttoWeekend’ organiseert de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) een weidevogelexcursie.

Noord-Nederland wordt proeftuin voor slimme maakbedrijven

Noord-Nederland moet een proeftuin worden voor slimme fabrieken. Dat is het doel van een samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen.

Oude skeletten gevonden bij Boksum

Bij het project Herinrichting Deinum- Boksum zijn tijdens graafwerkzaamheden bij toeval oude skeletten gevonden.

Daling instroom HBO voorbode voor kwaliteitsverlies basisonderwijs?

Gemeenten aangespoord voor extra opvangplaatsen

Friese gemeenten moeten flink aan de bak om dit jaar voldoende opvangplaatsen voor vluchtelingen te bieden.

Fryslân steunt aanvraag erkenning Bildtse taal

Op vrijdag 19 februari diende gemeente Het Bildt de aanvraag voor erkenning van het Bildts als minderheidstaal in. Kamerlid Lutz Jacobi nam de aanvraag op Ouwe-Syl in ontvangst.

Vergrijzing in Fryslân neemt toe

De vergrijzing in Fryslân is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en zal in de komende decennia nog verder toenemen. Momenteel is één op de vijf inwoners 65 jaar en ouder, in 2030 zal dit meer dan één op de vier inwoners zijn.

Overeenkomst Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân getekend

Aanpassingen IJsfontein Dokkum mogelijk

Op dinsdag 16 februari kwamen 150 mensen samen in de Grote Kerk in Dokkum. Hier werd het onafhankelijk advies gepresenteerd voor een eventuele ijsfontein op de Markt in Dokkum. De ijsfontein is een cadeau van Stichting Kulturele Haadstêd 2018. Deze fontein hoort bij een reeks van 11 fonteinen die de Elfstedenroute markeren. Kunstenaars met internationale bekendheid ontwerpen de fonteinen en er wordt gezorgd voor internationale aantrekkingskracht. Voor Dokkum is kunstenaar Birthe Leemeijer gevraagd.

Friese taal vanaf morgen beschikbaar in Google Translate

De Friese taal is de nieuwste toevoeging aan Google Translate. Vanaf morgen is het mogelijk om in de vertaaldienst teksten in bijvoorbeeld het Nederlands, Engels of Japans te vertalen van en naar het Fries. De afgelopen maanden hebben duizenden Friezen hard gewerkt om de beschikbaarheid van de taal in Google Translate mogelijk te maken. In het najaar van 2015 organiseerde de provincie Fryslân de ‘Fryske Google Translate Wike’. Meer dan een miljoen woorden werden vertaald van het Engels naar het Fries.

Weidevogelstand in gebieden met agrarisch natuurbeheer stabiel

De stand van de weidevogels is weer stabiel in gebieden waar boeren aan agrarisch weidevogelbeheer doen.

Fries krediet voor Windpark in IJsselmeer

De provincie Fryslân is bereid financieel te participeren in het toekomstige Windpark Fryslân in het IJsselmeer. Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten maximaal €127 miljoen krediet beschikbaar te stellen.

Vraagtekens bij nieuwe Friese handelspost in China

Gedeputeerde Kielstra (VVD) onderzoekt de optie om als provincie Fryslân een handelspost op te richten in Harbin, de hoofdstad van de Chinese provincie Heilongjiang.

Minder kinderen naar de kinderopvang

Ondanks een verruiming van de kinderopvangtoeslag in 2014 zet de daling in het gebruik van kinderopvang door, met name in de jongste leeftijdsgroep.

Altijd op de hoogte van het vastgoed van de provincie Fryslân

Fryslân blijft na halen doelstelling werken aan extra opvang vluchtelingen

In Fryslân komen er dit jaar zo’n 4000 plaatsen in asielzoekerscentra bij. Er zijn nu 900 plaatsen voor noodopvang.

Casting Miss Beauty of Friesland

Mevrouw Banga vrijwilliger van het jaar 2015 in Dongeradeel

Better Wetter biedt kansen voor Noordoost Fryslân

‘Samen voortvarend aan de slag met nieuwe mogelijkheden en kennisontwikkeling voor het opvangen van water in het veenweidegebied met het programma Better Wetter’.

Uiteenlopende festiviteiten bij opening Sintrale As

Dit jaar vinden er rond de opening van De Sintrale As uiteenlopende festiviteiten plaats. Van een culturele reis, een iepenloftspul en een handelsroute tot aan een sportevenement. Allemaal bedacht vanuit de mienskip.

Op avontuur voor KiKa

Van 15 tot en met 19 februari met een colonne barrels richting Noord-Italië rijden... Dat zullen Jan Folkert de Vries en Jan-Peter de Vries binnenkort meemaken. Zij hebben zich opgegeven voor ‘The Barrel Challenge’. Tijdens de Barrel Challenge gaan de, in Buitenpost woonachtige vrienden, een spannende – nog onbekende – route afleggen door de winterse landschappen van Europa.

Preventieve maatregelen helpen bij een muizenplaag

Het onderzoek naar de muizenplaag van 2014 – 2015 is klaar. Het toont aan dat er om de drie á vier jaar een muizenplaag kan ontstaan.

Avond over toekomst cultuur, taal, onderwijs en sport

Hoe kunnen wij samen de Friese cultuur, taal, onderwijs en sport sterker maken? De provincie Fryslân roept de mienskip op om hierover mee te denken.

Provincie komt met weekjournaal

Jaaragenda 2016 Noord-Friese Winkeltjesroute

Jaarlijkse kadeschouw Wetterskip Fryslân van start

Wetterskip Fryslân is gestart met de jaarlijkse kadeschouw in Fryslân en in het Groninger Westerkwartier.

Supporters van Schoon in het zonnetje gezet

De gemeente Dongeradeel heeft haar Supporters van Schoon op dinsdag 12 januari in het zonnetje gezet voor het werk dat zij doen.

Friese werkgelegenheid sterker

Welke koers wordt gevaren in het kustgebied?

Welke Friese school heeft de energiezuinigste scholieren?

De komende vijf maanden strijden 23 scholen in Frylân om de beste duurzaamheidscampagne in de derde editie van de Energy Challenges Fryslân.

Winnende loten kerstbomenactie Dongeradeel bekend

Friese automobilist tevreden over wegen

De Friese automobilist is tevreden over de wegen in Fryslân. Dat blijkt uit recent nationaal onderzoek van ‘Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders’ (WoW).

Friese ondernemer gaat er op vooruit

Het brede midden- en kleinbedrijf (MKB) staat centraal in de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’.

Ondernemers ontdekken eigen regio

Maandag 18 januari organiseert Stichting RegioMarketing en Toerisme een busreis voor toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân.

Nieuwjaarstoespraak bugemeester Waanders Dongeradeel

Wetterskip Fryslân verbetert Waddenzeedijk langs Friese kust

Officiële opening Vrijwilligers Academie Fryslân

Friesland is van oudsher een provincie met veel vrijwilligers en vrijwilligerswerk. En we vinden het ook vanzelfsprekend om voor onze naasten te zorgen.

Provincies voor helft eigenaar van Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden voor 50% aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).

Nieuwe uitgave Schotanus-atlas uit 1718

Op donderdag 17 december reikte Sytze van der Veen van uitgeverij Asia Maior een nieuwe editie van de befaamde Schotanus-atlas van Friesland uit aan gedeputeerde van Cultuur Sietske Poepjes.

Friese SportVerenigingsmonitor gaat van start

De sport staat voor uitdagende tijden. Veranderingen in de samenleving, zoals vergrijzing en individualisering, bezorgen de verenigingen de nodige uitdagingen om de sport te blijven organiseren.

Wetterskip Fryslân maakt zeegemaal Miedema visvriendelijk

Wetterskip Fryslân heeft de renovatiewerkzaamheden bij het zeegemaal H.G. Miedema in Zwarte Haan afgerond. Door de renovatie verwacht het Friese waterschap dat het gemaal weer 20 jaar vooruit kan. Het gemaal maakt deel uit van een van de twee belangrijkste vismigratieroutes van het binnenland van Fryslân naar de Waddenzee, de Noordzee en verder. Met de vernieuwing is de laatste barrière opgeheven en is er, in samenwerking met en medefinanciering door Rijkswaterstaat en het Waddenfonds, een vispassage aangelegd. Nu kunnen de glasaal en de driedoornige stekelbaars ook hier - naast het Miedemagemaal - Fryslân binnen komen.

Drie nieuwe statenleden benoemd

Vandaag heeft de Commissaris van de Koning drie nieuwe leden van Provinciale Staten beëdigd. Zij nemen het stokje over van de tussentijds vertrekkende leden Anja Haga, Jannewietske de Vries en Hans Konst.

Verschillende werkzaamheden gestart in De Alde Feanen

Dit najaar zijn tal van nieuwe werkzaamheden van start gegaan in Nationaal Park De Alde Feanen. De werkzaamheden maken deel uit van het LIFE+ project 'Booming Business'.

Koalysje Dongeradeel wer op sterkte

Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) sil as tredde partij diel útmeitsje fan it kolleezje fan de gemeente Dongeradeel. Al hoe wol CDA en FNP tegearre in mearheid hawwe giet de foarkar út nei in sa breed mooglik draachflak yn'e Rie. Nei dat de CU út de koalysje stapt is , hawwe der konstruktive petearen plakfûn mei alle opposysjepartijen

Ambtelijke fusie DDFK gemeenten uitgesteld

De ambtelijke fusie van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. die op 1 januari 2016 was gepland, wordt uitgesteld.

Gemeenten NO Fryslân investeren in mantelzorgers

Fries breedbandfonds van start

Friese handelsmissie naar China

Techniek is de ruggegraat voor de toekomst

Winters feest bij heropening weg Vrouwenparochie

Netwerkbijeenkomst Noordoost Friesland

Provincie herstelt onrechtmatig gebruik grond en water

Educatie, toerisme en recreatie belangrijke pijlers voor Nationaal Park De Alde Feanen

N381 tussen Oosterwolde zuid en Drentse grens klaar

Cambuur.nl verkozen tot beste sportwebsite van het jaar 2015

Positieve spin-off vismigratierivier

Week van de veiligheid in Dantumadiel en Dongeradeel van start

Fryslân maakt eind aan schijnconstructies

Wetterskip Fryslân investeert in dijkverbetering, nieuwe gemalen en slibverwerking

Provincie opent condoleanceregister voor aanslagen Parijs

Afnemen energiescans bij sportverenigingen gestart

Opruimmaand Samen Fryslân Schoon een succes

CDA Fryslân dompelt zich onder in de vismigratierivier

Week van de veiligheid in Dantumadiel en Dongeradeel

Ierse ambassadeur verdiept zich in watertechnologie en zuivel

Contractbreuk en handelswijze CU veroorzaakt vertrouwensbreuk

Nader onderzoek naar Vaarweg Drachten

Friese gemeenten werken aan extra noodopvang op Friese schaal

Succesvolle Nacht van de Nacht

FNV Metaal en CNV vakmensen Friesland 15 oktober 2015.

Provincie, gemeente en universiteit investeren fors in universitair onderwijs

Noorden praat in Brussel over economie, milieu en Culturele Hoofdstad

Opruimmaand Samen Fryslân Schoon van start

Koploper Kans: samen duurzaam ondernemen

Feestelijke oplevering verbeterde waterhuishouding De Boppeste-Noorderhogeweg Rottevalle

Zeven provincies sturen brief over fosfaat naar Dijksma

Kleine ondernemingen in Noordoost Fryslân gezocht die duurzaam willen ondernemen

Kamerlid Smaling op bezoek in Fryslân en Groningen

Extra verdubbeling N381 start eind 2017

Extra kansen voor landschap en cultuurhistorie

Bibliotheken Noord Fryslân presenteert Frysklab

€ 13 miljoen voor huurwoningen in Fryslân

Provincie zet meerwaarde meertaligheid in etalage

Commissaris beëdigt drie nieuwe commissieleden PS

Economische samenwerking met Heilongjiang

Weer subsidie beschikbaar voor herbestemming panden

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

Ondertekening convenant met Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Duizend jongeren Noordoost-Fryslân helpen met landschapsonderhoud

CDA Partijvoorzitter Ruth Peetoom naar Burgum

Eerste fietsers over nieuwe Folsingafiadukt Drachtsterweg

Onthulling monument ter nagedachtenis aan slachtoffers zeemijnexplosie in 1945

Ludieke actie voor Open Monumentendag in Dokkum

Maria Louise Jaar 2015: ode aan een sterke vrouw

Kerntaken goed en betaalbaar uitvoeren

Waddenfonds investeert in Spaarwater

Wetterskip Fryslân onderzoekt asbest dijk Ameland

N381 komend weekend dicht door bouw huifkartunnel Appelscha

Internationale samenwerking voor natuur !

Museum ’t Fiskershúske bestaat 50 jaar en organiseert de ‘Fiskrinsterkuier’

Friese faculteit nu heel dichtbij

CDA Fryslân stelt schriftelijke vragen over stageplaatsen bij Provincie Fryslân

Noordelijk Film Festival op zoek naar talentvolle filmmakers

Noordoost-Friese boeren leren footprint en feedprint te verbeteren

Programmatische Aanpak Stikstof 1 juli van start

Welke school heeft de energiezuinigste scholieren?

Negatief zwemadvies locatie Nannewiid te Oudehaske

De eerste SamenLoop voor Hoop Dongeradeel is 41.725,31 euro opgehaald

CdK-penning voor Diana Monissen

Picknicktafels: uit de regio, voor de regio

Veelzijdig programma SamenLoop voor Hoop

Dag vol activiteiten bij de garnalenfabriek in Moddergat.

Steensma uit Leeuwarden Koninklijk

Vakantiebieb App gratis downloaden

Noorden wil ruimte houden voor grondgebonden groei melkveehouderij

Verhalen uit het verleden maken indruk op Nordwin College

Fries Film Archief digitaliseert komende jaren duizenden films en video’s

Tweede Kamer stemt in met krimpstatus Noordoost Fryslân

Tomkeboekje gratis bij bibliotheek

Positief saldo jaarrekening Dongeradeel

Noordoost Fryslân wordt krimpregio

Fryslân beste fietsregio van Nederland

WhatsApp inzetten voor buurtpreventie

Iris Kroes opent Kaarsenceremonie SamenLoop voor Hoop

Met stadsdebat op zoek naar gezamenlijke toekomstvisie binnenstad Dokkum

Ontdek Noord-Friesland met de Noord-Friese Winkeltjesroute

Inzet coalitie: meer perspectief voor inwoners van Fryslân

Positief resultaat jaarrekening Wetterskip Fryslân

Educatie, toerisme en recreatie belangrijke pijlers voor Alde Feanen

Maand durend Woonoffensief afgesloten

Doarpstsjerke Metslawier open voor bezichtiging.

Noordoost-Friese kringloopboeren leren zich te verbeteren

Veel enthousiaste teams op informatieavond SamenLoop voor Hoop Dongeradeel

Noordoost Fryslân op werkbezoek naar Brussel

Ambassadeurs met Commissaris Jorritsma naar Frisian Flag

Inzameling films en video’s door Fries Film Archief en Bildts Dokumintasysintrum

Erepenning voor Aaltje Rispens, Roel de Jong en Klaas van Weperen

Fries Jeugdparlement 2015 succesvol verlopen

Nieuwe coalitie koerst op beëdiging op 20 mei

Extra vergadering installatie dagelijks bestuur en bespreking coalitieakkoord

Meerderheid voor krimpstatus Noordoost Fryslân

Geld Cultuurfonds voor natuur

Prognose bedrijventerreinen vraagt om nieuwe afspraken

Jongeren maken drie dagen lang de dienst uit in Fryslân

Keunstkrite website nu ook .frl

Onderhoud Friese provinciale infrastructuur op gewenst niveau

Commissaris beëdigt acht nieuwe commissieleden PS

Friezen krijgen meeste geld voor cultuur én taal

Friese bestuurders ontbijten met (Friese) Kamerleden

Peuterspeelzaalwerk Dongeradeel en gemeente onderzoeken nieuwe toekomst

Upgrade ‘’Het Uur der Aarde’’

Mooie meiden gezocht voor Miss Beauty of the Netherlands

Ex-inbreker geeft voorlichting in Dongeradeel

Dongeradeel komt met regeling diplomazwemmen

Het TREKfestival beleeft van 27 t/m 29 Maart 2015 zijn eerste editie.

Workshop Digitaal Ondernemerschap

Veel ‘voetjes’ uitgedeeld tijdens actie van gemeente, politie en woningstichting

Politie en gemeente Dongeradeel werken samen aan inbraakpreventie tijdens ‘voetjesactie’

Oan ’e dyk maakt film

Nieuwe dienst en website voor plattelandsvervoer

Nadere uitleg over verjaging ganzen

Dongeradeel vraagt minister verhuurdersheffing te herzien

Internationale aanpak voor 50 parken

Burgemeester Waanders doet aftrap voor SamenLoop voor Hoop Dongeradeel

Fryske jongerein praat noch in soad streektaal

Dongeradeel ontvangt erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’

Nieuwe situatie Huishoudelijke Hulp Dantumadiel en Dongeradeel

Dongeradeel breidt bedrijventerrein Betterwird uit

60 monumenten opgeknapt

We hebben grote zorgen over het mestbeleid

Diafestival Leeuwarden start in Provinsjehûs

Bisto de meast duorsume Jonge Boer fan Fryslân?

Friese Waterketen goed op koers

CDA Fryslân zeer verheugd met kandidatenlijst Eerste Kamer

Nieuwe koers WaW met BBB

Werkelijke zorgbehoefte vertalen naar toekomstbestendige zorg dichtbij

Convenant in de maak om erfafspoeling tegen te gaan

Vredeman de Vries Prijs naar Villa Juliana

Start aanleg natuur Sayterpolder

Wetterskip Fryslân moderniseert rwzi Lemmer

Coördinatiepunt Fiks! voor technische en groene jongeren

Nieuwe verhuurprijzen voor provinciale eigendommen

Kerstkoopavond Noord-Friese Winkeltjesroute

Onderzoek naar voorzieningen in Fryslân

Wetterskip Fryslân beperkt lastenstijgingen

Dongeradeel gaat openhaardhout aanbieden

Miljoenen voor Nederlands-Duitse regio

Onthulling laatste bord bij toegangsweg regio Noordoost Fryslân

Kwartiersdienst Leeuwarden-Sneek stap dichterbij

Sjuery Bernlefpriis 2014 bekend

Colleges Dongeradeel en Dantumadiel heroverwegen besluit Omrin

Dongeradeel presenteert duurzaam wagenpark

Duurzame Kringlooplandbouw begint bij bewustwording

Nieuw in Noordoost Friesland: De wykein rûte.

Van der Ploeg wil gemeenten duurzaam in beweging krijgen

Reorganisatie noodzakelijk bij Pasana Ouderenzorg

Persbesluitenlijst 4 november 2014 provinsje Fryslan

Samenwerking tussen Natuur- en Milieu centra in Noordoost Friesland werpt zijn vruchten af

Project Gans & Bord draagt bij aan oplossing ganzenproblematiek

Wetterskip Fryslân en Friese vissers zetten schieraal ongeschonden over naar zee

Intentieovereenkomst gemeentelijke samenwerking Noordoost Fryslân bekrachtigd

€ 7 miljoen voor verbetering sociale huurwoningen Friesland

Duurzame toekomst voor it Fryske Feangreidegebied

Amy Hanemaaijer nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel

Healthy Ageing in Noordoost Fryslân op de kaart gezet

Bergen en bufferen om wateroverlast tegen te gaan

Persbesluitenlijst 28 oktober 2014 provinsje Fryslan

Opnieuw subsidie voor Friese werkgevers

Wetterskip Fryslân start proef tweejaarlijkse najaarsschouw

Gemalen Ropta en Miedema krijgen innovatieve renovatie

CDA: "Nu niets doen betekent jongeren tussen wal en schip"

Persbesluitenlijst 6 en 7 oktober 2014 provinsje Fryslan

CDA: €2,5 miljoen voor knelpunten jeugdhulpverlening

Voorlezen in verschillende talen

Provincie stimuleert Friese export

Lezing en excursie trekvogels in Noard-Fryslân Bûtendyks

Heeft Dongeradeel de beste klimaatstraat van Nederland?

Persbesluitenlijst 7 oktober 2014 provinsje Fryslan

Ambassadeurs op bezoek in Fryslân

Provincie Friesland studeert op molenadvies

Noord-Friese Winkeltjesroute zoekt nieuwe deelnemer

Persbesluitenlijst 30 september 2014 provinsje Fryslan

Natuurbeheerders starten campagne tegen dumpers provincie Fryslan

Dongeradeel presenteert sluitende begroting en meerjarenperspectief

Raad Dongeradeel draagt Waanders voor nieuwe termijn voor

De provincie Fryslân draagt bij aan het ‘International Welcome Centre’

Intentieovereenkomst DDFK-gemeenten vastgesteld

Persbesluitenlijst 23 september 2014 provinsje Fryslan

Nieuwe serie bijeenkomsten voor startende ondernemers

Friese samenwerking voor duurzaam beton

Noorden steunt ambities van het Kabinet

Persbesluitenlijst 16 september 2014 provinsje Fryslan

Wetterskip Fryslân viert 10-jarig bestaan met open dag op 27 september

Ontvangstruimte Noordelijk Archeologisch Depot open

Hoogspanningsmasten opgehoogd

Muzikale middag bij ’t Fiskershúske in Moddergat

Persbesluitenlijst 9 september 2014 provinsje Fryslan

Op reis met Open Monumentendag Dongeradeel

Wadlopen van Paesens-Moddergat naar het dorp Schiermonnikoog

Nieuw fotoboek brengt Dongeradeel in beeld

150 arbeidsplaatsen door investeringen Thús Wonen

Persbesluitenlijst 2 september 2014 provinsje Fryslan

Studenten leveren bijdrage aan ontwikkeling regio

Dongeradeel wil toeristenbelasting verhogen

Centrale as samen met Natte as ! Lits- Leien wordt natte natuur

Persbesluitenlijst 26 augustus 2014 Noordoost Friesland

Minder persberichten via e-mail

Persbesluitenlijst 19 augustus 2014 Noordoost Friesland

Borden markeren Wadden Werelderfgoed

200.000 Mozambikaanse kinderen veilig naar toilet door Fries project

Dongeradeel dient zienswijze in tegen schaliegaswinning

Vervoer Wmo Noordoost Fryslân scoort goed

Ondernemersbijeenkomsten ‘Maak geld met energie”

Helft kavelruilen De Centrale As afgerond

Intensieve samenwerking gemeenten NO Fryslân in natuur- en duurzaamheidseducatie

Provincie helpt mensen aan het werk met subsidie Pastiel

Toezichthouders controleren natuurgebieden in Dongeradeel

12 uitkeringsgerechtigden Oost Friesland vinden baan in Foodsector

1,2 miljoen euro voor werkloze technici

Fietsende meisjes gevaarlijker dan jongens

Dokkum krijgt vanaf 6 juli koopzondag

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. zien gezamenlijke toekomst

Finale OndernemersPrijs Noordoost Friesland vrijdag live op televisie!

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan

Zomerlezen met de VakantieBieb

Nieuw ‘talint’ bestormt de Fryske arbeidsmarkt

Balkenende roemt de kracht van Noordoost Friesland

Burgermeldpunt Wildlife Crime van start

Middendeel De Centrale As in uitvoering

Bijdrage van het rijk voor lesmethoden en -materialen Fries voortgezet onderwijs

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan 17 juni 2014

Voordelig reizen in Fryslân met de zomerdagkaart

SPiNnen Noordoost Fryslân bekend

Installatiebedrijven uit Noordoost Fryslân worden partner campagne “Maak geld met energie”

Persbesluitenlijst Provincie Friesland 10 juni 2014

Vijf schilder workshops op de mooiste plekjes van Noord-Oost Friesland

Wetterskip Fryslân: maatregelenpakket ter compensatie klimaatverandering

Oan 'e dyk start actie voor behoud lokaal

Radenbijeenkomst DDFK-gemeenten

Haags plan levert geen duurzame IJsselmeervisserij op

Thialf weer volledig in beeld als nationaal schaatshart

Nieuwe aanvraagronde Fries Mediafonds t/m 30 juni 2014

Persbesluitenlijst Provincie Friesland 3 juni 2014

Bé de Winter en Pieter van der Zaag nieuwe bestuurders bij Wetterskip Fryslân

Persbesluitenlijst Provincie Friesland 27 mei 2014

Campagne “Maak geld met energie” voor ondernemers van start

Finalisten zesde editie OndernemersPrijs Noordoost Friesland bekend

Extra subsidie voor monumentale én karakteristieke Friese panden

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan 20 mei 2014

Rede van Fryslân van Gerdi Verbeet via internet te volgen

Noodfonds Dongeradeel verleent incidentele steun aan inwoners van de gemeente

Marion Pauw schrijft Moordspel Bibliotheken

Afspraken stedelijk waterbeheer tussen Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân vastgelegd

RTV NOF in race voor OLON Award

Bruidsparen mogen zelf trouwlocatie kiezen in Dongeradeel

Jaarrekening Wetterskip Fryslân afgesloten met positief resultaat

Ganzendiscussie: het hoofd koel houden

Geen ganzenakkoord voor Fryslân

Coalitieakkoord Dongeradeel: meer ruimte om de gemeenschap

Nationale molendag Friesland

Boekverkoop bij Bibliotheken Noordoost Fryslân

Persbesluitenlijst 6 mei 2014 provinsje Fryslan

Inschrijving zesde editie OndernemersPrijs

Provincie is gedwongen eisen voor groei veehouderij aan te scherpen

Earste provinsjale subsydzje foar natuerbehear provinsje Fryslan

60.000 euro foar behear greidfûgels provinsje Fryslan

Waddenfonds investeert in duurzame garnalenvisserij Provinsje Fryslan

Breedbandfonds en -loket in 2015 van start Provinsje Fryslan

Drietal inwoners Dongeradeel koninklijk onderscheiden

Minder busritten uitgevallen provinsje Fryslan 2013

Volop activiteiten in meivakantie in NP Lauwersmeer

Gratis terugreis in de meivakantie met Qbuzz Friesland

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan 22 april 2014

Bekende Friezen steunen de vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Regio Noordoost Friesland bundelt krachten voor verkrijgen Europese subsidies

Goede resultaten woningmarkt door Woonoffensief

Persbesluitenlijst provincie Friesland

Haagse bemoeienis funest kwaliteit Friese aardappel

Bent of kent u de beste ondernemer van Noordoost Friesland 2014?

Provincie investeert miljoenen in bedrijfsleven Friesland

Advies informateurs Dongeradeel bekend

Persbesluitenlijst 1 april 2014 Provincie Friesland

Actie voor behoud traditionele kustvisserij voor toekomstige generaties

Friesland werkt aan werk

Op zoek naar een uitdagende werkervaringsplek in Noordoost Fryslân?

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan 1 april 2014

Subsidieregeling voor schoner zwemwater

Twee nieuwe ambassadeurs van Noordoost Fryslân

FRIESLAND - Piet Kooistra van de Noord Nederlandse Draadindustrie (NNDI) en Douwe Kiestra van Pranger-Rosier Installaties in Dokkum werden maandag 31 maart allebei ambassadeur van Noordoost Fryslân. Beide heren hebben hun handtekening op de ambassadeursovereenkomst gezet, vervolgens kregen zij het speldje van Dwaande opgespeld door burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradeel.

Demonstraties bij de Noord-Friese Winkeltjesroute

FRIESLAND - Op zaterdag 12 april is het open dag bij de Noord-Friese Winkeltjesroute. Op die dag geven de ateliers die verbonden zijn aan de route, demonstraties en informatie over het volgen van workshops. Bij een aantal ateliers is het mogelijk om zelf mee te doen aan de demonstraties die dag. Denk hierbij aan pottenbakken, zeefdrukken op linnengoed, kaarsen maken, kunstwerken maken van glasmozaïek en brocante pimpen. Alle ateliers hebben tevens een winkel waar u heerlijk kunt rondstruinen.

Krachten gebundeld voor een stevige regiomarketing in Noordoost Fryslân

Aftrap subsidie voor ‘free wifi’ in Friesland

Burgemeesters geven officieel startsein Glasvezel van Kabelnoord

CBS De Hoeksteen wint ontwerpwedstrijd educatieve meertalige app

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan 25 maart 2014

Subsidie voor snel internet

Subsidie voor innovatieve projecten met Fryslan Fernijt IV

Voorstel investeren € 20 miljoen huurprojecten

Nieuwe werkwijze voor verkoop van natuurgrond

Earth Hour, een uur het licht uit in Dongeradeel

Compostactie Dongeradeel groot succes

9 bedrijven uit Noordoost Friesland actief aanwezig op TEL

Platform voor duurzame ideeën in Friesland

Besluitenlijst 18 maart 2014 Provincie Friesland

Subsidie aanvragen voor Wifi

Openbare besluitenlijst GS

FRIESLAND - Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 11 maart 2014 het volgende besloten:

Warm onthaal Supporters van Schoon in Dongeradeel

DONGERADEEL - Piet Horjus, Ype de Jong, Pieter de Jong en Gerrit de Vries hebben zich aangemeld voor Supporter van Schoon in de gemeente Dongeradeel. Wethouder Pytsje de Graaf heette hen persoonlijk welkom en sprak haar waardering uit voor de vrijwillige inzet van deze heren voor een schoon Dongeradeel. Ook werden de benodigde hulpmiddelen zoals veiligheidshesjes, prikkers en handschoenen uitgedeeld.

Bouw noordelijk deel De Centrale As van start

FRIESLAND - Maandag 17 maart is de uitvoering van De Centrale As symbolisch van start gegaan. Gedeputeerden Sietske Poepjes, Johannes Kramer, wethouder Roelof Bos van de gemeente Dantumadiel en regiodirecteur ProRail Jan Mulder voerden in samenwerking met leerlingen van CBS De Bron uit Damwâld de starthandeling uit. Sietske Poepjes: “Deze leerlingen volgen de komende twee jaar de bouw van de onderdoorgang bij de Doniawei. Zij zijn de toekomstige gebruikers van De Centrale As.”

Naschoolse activiteitenronde van start in Dongeradeel

DONGERADEEL - Maandag 17 maart ging de naschoolse activiteitenronde voor basisscholen in Dongeradeel van start. Het officiële startsein is gegeven op de Nynke van Hichtumschool in Dokkum door wethouder Pytsje de Graaf en Opus 3 directeur Kees Dekker. Vier weken lang zijn er meer dan twintig leuke en leerzame workshops verspreid over verschillende basisscholen. Deze activiteiten zijn erop gericht om kinderen te laten ontdekken waar zij goed in zijn en wat zij leuk vinden. Bovendien draagt het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen ook bij aan de kwaliteit van de leerprestaties.

Samenwerkende partners streekagenda investeren in Friese Waddeneilanden

Loek Hogenhout nieuwe directeur marketingorganisatie Fryslân

Jongeren maken drie dagen lang de dienst uit in Fryslân

Storing Kabelnoord opgelost

CDA Dongeradeel brengt fruitmanden naar 30 scholen in Dongeradeel

Storing Kabelnoord deels opgelost

Eerste kievitsei gemeente Dongeradeel

DONGERADEEL - Op woensdag 12 maart 2014 om 16.39 uur is het eerste kievitsei van de gemeente Dongeradeel gevonden door de 43-jarige André van der Wal en zijn zoon Jitse van der Wal uit Metslawier.

Compostactie Gemeentewurk in Dongeradeel en Dantumadiel

DOKKUM - Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart wordt in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel weer de jaarlijkse compostactie gehouden. Omdat u bijdraagt aan een succesvolle afvalscheiding, heeft u de mogelijkheid om gratis compost op te halen.

Innovatieve HRe-ketel voor leerlingen ROC Friese Poort

Talint foar Fryslân zet deuren open

Zwembaden in Fryslân schoon en veilig

Openbare Besluitenlijst D.S. 4 maart 2014

Gratis cursussen van Bibliotheek en HEMA academie

Gratis cursussen volgen? Bibliotheekleden volgen dit jaar gratis online cursussen van De Bibliotheek en HEMA academie. Tot eind maart profiteren ze van de extra cursus Snellezen. Ze leren op een toegankelijke manier sneller te lezen én te blijven begrijpen wat er staat.

Vier ton subsidie voor visserijprojecten in Fryslân

FRIESLAND - De Friese visserijsector ontvangt € 400.000 aan subsidie van de Provincie Fryslân en het Europees Visserij Fonds. Het gaat om drie projecten voor de duurzame ontwikkeling van het Visserijgebied Fryslân. Het Fonds biedt vissers de mogelijkheid om naast het vissen andere activiteiten te ontwikkelen om hun brood te verdienen. Hoewel de visserij onder druk staat, is deze nog altijd beeldbepalend voor een aantal Friese kuststeden en dorpen.

Platforms Landschap, natuur en water gaan samenwerken in Noordoost Fryslân

FRIESLAND - De thema’s Landschap, natuur en water worden geïntegreerd in de samenwerking van Netwerk Noordoost. Hierdoor kunnen bestaande overlegstructuren worden opgeheven of beperkt en worden ondergebracht binnen Netwerk Noordoost.

Technische bedrijven ontvangen 386 jongeren tijdens Techniekdag in Achtkarspelen en Kollumerland

Open Dag openbare basisscholen van ROOBOL

Sjoerd Miedema wint Sulveren Skries 2013

FRIESLAND - Sjoerd Miedema uit Haskerdijken is de winnaar van de Sulveren Skries 2013. Miedema ontvangt de prijs voor het beste initiatief op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Fryslân. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de bijbehorende zilveren lepel en een bedrag van € 2.500 uit. Dit gebeurde op donderdag 7 maart in Earnewâld tijdens de jaarlijkse Weidevogelkennisdag.

Dongeradeel steunt plannen voor opwekken duurzame energie

DONGERADEEL - In de gemeente Dongeradeel werken diverse initiatiefnemers aan plannen voor het opwekken van duurzame energie. Zo komt er mogelijk een ‘sinnegreide’ bij Dokkum en in een aantal dorpen is een energiecoöperatie opgericht. De energiecorporaties gaan investeren in het opwekken van duurzame energie. De gemeente stimuleert deze initiatieven.

Eerste Friese kievitsei gevonden bij Slijkenburg

Besluitenlijst GS-vergadering van 4 maart 2014

CDA wil zo snel mogelijk een nieuwe snelweg in de gemeente Dongeradeel

DONGERADEEL - Het CDA wil zo snel mogelijk een nieuwe snelweg in de gemeente Dongeradeel. Geen asfaltweg, maar een digitale snelweg. “Snel internet op het platteland is van vitaal belang. Voor bedrijven, thuis en in de klas” stelt CDA-lijsttrekker Esther Hanemaaijer. Om te horen hoe groot de behoefte aan een goede internetverbinding is, ging Esther Hanemaaijer dinsdag 4 maart samen met CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes de straat op. Tientallen mensen meldden zich ter plekke aan op www.friesland.opglas.nl.

Gebiedsgerichte ondersteuning los in Dantumadiel en Dongeradeel

DONGERADEEL - Er is ruim een half jaar experimenteren met gebiedsgerichte (zorg)ondersteuning in dorpen en wijken in Dongeradeel en Dantumadiel.

Geslaagde bingo met winterbuffet in Zorgcentrum Dongeraheem

DONGERADEEL - Zorgcentrum Dongeraheem organiseerde op donderdag 27 februari een bingomiddag voor de 55-plusseres uit de wijk Fûgellân in Dokkum. Na de bingo konden de vele deelnemers genieten van een heerlijk winters buffet. “Het was een geweldige middag”, aldus een van de deelnemers. “Zo gezellig om met je buurtgenoten en de bewoners van Dongeraheem te kunnen eten en bijkletsen.”

Marinescheepsbel Tjerk Hiddes start statenvergaderingen

FRYSLAN - Bij het begin van vergaderingen van Provinciale Staten van Fryslân klinkt voortaan de scheepsbel die voorheen dienst deed op het marineschip Tjerk Hiddes. Kapitein-luitenant ter zee Wiggert Vooijs biedt de bel vandaag aan aan Commissaris van de Koning John Jorritsma. Dit gebeurt op het Provinsjehûs in Leeuwarden. De bel is eigendom van het Marinemuseum in Den Helder.

CDA ontmoet jongeren in Dongeradeel

DONGERADEEL - Het CDA Dongeradeel en de CDA jongeren (CDJA) organiseerden afgelopen weekend een jongerenweekend. Een geslaagd weekend dat in het teken stond van sport en ontmoeting. Vrijdagavond gooide lijsttrekker Esther Hanemaaijer de eerste pijl op het inmiddels vermaarde CDA-dartoernooi dat werd gehouden in jeugdhonk de Bûtser in Morra-Lioessens. In een bomvol jeugdhonk deden bijna 50 jongeren mee aan het toernooi en spraken tussen de pijlen door met de CDA’ers over verschillende onderwerpen.

Subsidie voor eigen vervoersideeën platteland Friesland

Inschrijving Ondernemers Prijs Noordoost Friesland geopend

De Groene Loper brengt natuur dichterbij

Warmste winter ooit voor 2.200 Friese huishoudens

Aaisikers meie 5.693 ljipaaien meinimme

Persbesluitenlijst 18 februari 2014 Provincie Friesland

Tweede Koninklijk Besluit onteigeningen Centrale As afgegeven

FRIESLAND - Op 17 februari 2014 heeft de provincie Fryslân het Koninklijk Besluit ontvangen voor de onteigening van de gronden die nodig zijn voor de aanleg van De Centrale As. Dit besluit is genomen door de Kroon en het is het tweede besluit dat nodig is voor de realisatie van de weg tussen Dokkum en Nijega.

Renovatiesubsidie voor historisch Paesens-Moddergat

Veilig Verkeer Nederland reikt prijs uit met actie: ''Op voeten en fietsen naar school''.

Renovatiesubsidie voor historisch Paesens-Moddergat

Openbare besluitenlijst B&W Vergadering dinsdag 11 februari.

Sieuwerd Van der Zwaag nieuwe kabinetschef provincie Fryslân

Uitreiking dichtenbundel Ihno Dragt aan Wethouder Dongeradeel

Wierumer Aek WL19 in bruikleen naar Water Events Lauwersoog

Jan cooks 4 you nieuwe ambassadeur van Noordoost Fryslân

Besluitenlijst 11 februari 2014 Provincie Friesland

Volop activiteiten in de voorjaarsvakantie in NP Lauwersmeer

In de voorjaarsvakantie valt er weer veel te beleven in Nationaal Park Lauwersmeer. Het activiteitencentrum dat in de vakantie van dinsdag tot en met zondag van 11:00 tot 17:00 uur geopend is, organiseert elke dag volop excursies en activiteiten, voor jong en oud!

Eén loket voor energievragen dorpen en wijken Friesland

CDA: Overheden, geef ruim baan aan Holwerd aan Zee

Frieslandpromotie gaat niet over één nacht ijs

Frieslandpromotie gaat niet over één nacht ijs | In de Leeuwarder Courant van donderdag 6 februari stond een artikel met als kop ‘Verloren zomer dreigt voor Frieslandpromotie’. Wij nemen afstand van de daarin gewekte suggestie dat de promotie stagneert. Het krantenartikel is eenzijdig, ongenuanceerd en bezijden de waarheid.

Bibliotheken bieden legaal alternatief voor piraterij e-books

Advies voor screenen Friese wethouders

Illegaal taxivervoer wordt aangepakt in Dongeradeel

Groen licht voor bovengronds uitrijden mest

Persbesluitenlijst 4 februari 2014 provincie Friesland

Nieuwe woningeigenaren ontvangen renovatiesubsidie

Energiezuinig huis met voordelige financiering

Snelle uitvoering van projecten in Noordoost Fryslân door financiële bijdrage provincie

Nieuw filmmateriaal Elfstedentocht 1954 opgedoken

CDA Dongeradeel trekt neus niet op voor Friese geschiedenis

Innovatief verdienmodel waddenpost.nl moet waddengebied ontsluiten

Honderd Friezen bij dankavond Beatrix

Commissaris van de Koning John Jorritsma officieel herbenoemd

Gemeente Dongeradeel geeft subsidie voor armoedebestrijding

Artikel 50 houdt anti-eu congres op 1 februari in den haag

Openbare persbesluitenlijst 28 januari 2014 provincie Friesland

College Dongeradeel verlengt gratis parkeren tot 1 juli

Boek over kringlooplandbouw met Friese inbreng

Friese Waterketen behoort tot koplopers

Gemeenten in Noordoost-Friesland bereiden inwoners voor op de transformatie van het sociale domein

Bijeenkomsten toekomst veenweidegebied van start

CDA Dongeradeel bezoekt HZPC te Metslawier

Vanwege succes meer geld voor Healthy Ageing

Besluitenlijst 14 januari 2014 Provincie Friesland

Vrijwilliger in de natuur, iets voor jou?

Actieplan Vaarrecreatie: balans tussen natuur en recreatie op het Wad

Waddenfonds stelt ontwerp-Uitvoeringsplan 2014 – 2017 vast

Vogeltelling van Nederland tot Zuid-Afrika

Onthulling eerste bord bij toegangsweg regio Noordoost Fryslân

De Bibliotheek bruist tijdens de Nationale Voorleesdagen 2014

Fractievoorzitter en wethouder CDA Dongeradeel op werkbezoek Ee

Openbare persbesluitenlijst 14 januari 2014 provincie Friesland

Gedeputeerde Konst lanceert woonoffensief tijdens een kick-off op het provinciehuis

CDA Dongeradeel opent Café in binnenstad Dokkum

Nieuwe landelijke Kamer van Koophandel zet vraag ondernemers centraal

Albert van der Ploeg kandidaat wethouder CDA Dongeradeel

Wetterskip Fryslân schouwt kaden Friese boezem

Persbesluitenlijst GS-vergadering van 17 december 2013

Aanpak Van Harinxmakanaal goed voor grote schepen

Lijstduwer CDA Dongeradeel neemt taak zeer serieus

Hoogstra en KlaarReclame verzorgen nieuwe ploegleidersauto voor WV Wadro Otto Ebbens

Theaterkorting met je biebpas bij Sense Dokkum

Prijsuitreiking Koopplein NO Friesland november actie

Friese titels in VakantieBieb-app

Friese werkgevers helpen 190 talenten aan werk

Scholen Dongeradeel ontwikkelen een 3-talige game

Ganzenbeheer voorlopig op dezelfde voet verder

Studenten ROC Friese Poort aan het werk voor De Centrale As

Directeur en voorzitter nemen afscheid KvK Noord

Meerjarenbegrotingen Friese gemeenten somber

Persbesluitenlijst van provincie Friesland 17 december 2013

Noordoost Fryslân krijgt nieuwe organisatie voor marketing en gastheerschap

Genomineerden sport- en cultuurverkiezingen Dongeradeel bekend

Scholieren Friesland fietsen veiliger door apk-keuring

Poepjes doneert voor diarree

Demonstraties tijdens Kerstkoopavond Noord-Friese Winkeltjesroute

Volop kerstvakantie-activiteiten in NP Lauwersmeer.

Freed Interactive Surhuisterveen heeft primeur met eerste Google Glass in Noord Nederland

Bibliotheek maakt lezen wel héél aantrekkelijk met VakantieBieb app

Streekomroep NOF lanceert app

10.30 uur update: Wetterskip Fryslân continueert dijkbewaking

Politie deelt lampjes uit in plaats van boetes

Uitreiking Friese Anjer aan zoon en dochter van Tsjêbbe Hettinga

Talint foar Fryslân: subsidieregeling voor werkgevers

Onafhankelijk meldpunt pleegzorg Fryslân van start

Regio werkt samen aan een duurzaam Noordoost Fryslân

Van Kammen Tenten & Catering nieuwe ambassadeur van Noordoost Fryslân

Mark de Roo (D66) beëdigd als statenlid

Retargeting en unieke productteksten om online bezoekers te verleiden

Definitieve vaststelling van het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2014

PvdA Dongeradeel op werkbezoek bij St. Welzijn 'Het Bolwerk'

Stimuleringsregeling Natuurlijk Fryslân II groot succes

Friese websites voortaan ook Fries voorgelezen

Oud speelgoed inzamelactie na Sinterklaas

5,8 miljoen euro jaget de Fryske natuer oan

Met Herman Koch aan Het diner

Korfbalvereniging Granaet Dokkum A2 in nieuwe tenues

Beperkte stijging waterschapslasten door taakversobering en bezuinigingen

Subsidie voor herbestemming dorpskerk Metslawier en aanleg strand Schuilenburg

Zorg op afstand, en toch dichtbij in Dongeradeel

Sinterklaas en Kerst vieren met dementie

Positieve signalen Noordelijke ondernemers

Bestuurders Noordoost Fryslân enthousiast over Programma voor vernieuwing in waterbeheer

Groen licht voor grootste contract De Centrale As

Feestdagenweekend bij de Noord-Friese Winkeltjesroute

Syb’s Request: single De Kast en Elfstedentocht Syb

Steun jongeren in Noordoost Friesland en maak kans op 100 Euro

Extra bijdrage voor kinderen van ouders met laag inkomen Dongeradeel

Jongerenvoucher biedt tegemoetkoming voor werkgevers

Provincie Fryslan geeft richting aan windenergie

90 miljoen voor Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Friese Anjer postuum voor Tsjêbbe Hettinga

Streekomroep RTV NOF gaat digitaal

Laat de MS collectant niet in de kou staan

Nieuwe website Noordoost Friesland: 92 dorpen zichtbaar, 1500 bedrijven vindbaar

Magazine met Noordervisie 2040

Fryslân investeert in Wifi op toeristische locaties

Streekagenda’s Wadden-, Zuidoost- en Noardwest-Fryslân gereed

Verlenging uitzendlicentie streekomroep RTV NOF

Fietsersbond zoekt hulp fietsers op weg naar het ‘vergevingsgezinde fietspad’

Prijsuitreiking Koopplein NO Friesland september 2013 actie

Canadese ambassadeur bezoekt Fryslân

Thús Wonen maakt de balans van de stormschade op

Esra Braaksma nieuwe kinderburgemeester van Dongeradeel

Staatsbosbeheer sluit bossen Lauwersmeer tijdelijk af voor publiek

‘Nederland Leest’ in november in Bibliotheken Noordoost Fryslan

PVDA raadslid gemeente Dongeradeel Koop Mulder stopt per 28 november 2013

Dongeradeel wil Sinnegreide mogelijk maken

Arkbak voor Friese waterorganisaties

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan 29 oktober 2013

Vervoerders Fryslan presteren goed in het eerste halfjaar van 2013

Financiële bijdrage voor Admiraliteitsdagen Dokkum

'Wat “zegt” de stervende zelf' Café Doodgewoon

PvdA Dongeradeel reikt rode rozen uit aan winkelende passanten

Verkiezing kinderburgemeester Dongeradeel

Chinese Aba Teachers College dankt Fryslân voor bibliotheek

Interesse Chinese bedrijven in kaas, vergroening en onderwijs

Extra koopkracht en Gewoon Goed Werk voor metaalwerknemers

Ondernemers in spé welkom op KvK Startersdag 2 november

Chinese gouverneur plant handelsmissie aan Fryslân

Een foto op hout, daar hout toch iedereen van!

Dag van het Jonge Kind in Dongeradeel

Netwerk zorginstellingen deelt kennis over duurzaamheid

Boek, website en app onttrekken restanten Lokaalspoor aan vergetelheid!

Noardlike Fryske Wâlden reikt ruim veertig Woudencertificaten uit

Startschot innovatieproject Frisian Eco-Car

Special Olympics Nationale Spelen 2014 Fryslân

PvdA Dongeradeel op werkbezoek bij MFA Holwerd

Kennisloket Erfafspoeling online

Haije Talsma meest duurzame wethouder in Noordoost Fryslân

Minister Blok (BZK) bezoekt Noordoost Fryslân

Provincie Fryslân: Minister Plasterk met landsdelen op verkeerde weg

Nieuwe aanpak vreugdevuren Dongeradeel

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan 8 oktober 2013

Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân

Techniekpromotie in Dokkum

Burgemeester en wethouders Dongeradeel gaan elektrisch rijden

Earste Keamer akkoart mei Wet gebrûk Fryske taal

Persbesluitenlijst Provinsje Fryslan 1 oktober 2013

Dag van de palliatieve zorg op 12 oktober 2013

VakantieBieb weer live

Friese jeugd aan de Friese sporten

Noordoost Fryslan en zorgaanbieders gezamenlijk op weg naar een transformatie

Webshop Meeting Noord Nederland over 'domeineren'

De ‘Friese Fiets APK’ per oktober 2013 van start

Kwaliteitscommissie adviseert Waddenfonds: meer programmatisch werken

  1. Paesens
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Paesens

Paesens (in het Fries Peazens) is een dijkdorp /vissersdorp / vissersplaats direct aan de Waddenzee met ongeveer 290 inwoners in de gemeente Dongeradeel.  Er is bebouwing in de buurt van de kerk, maar er is niet sprake van een regelmatige kerkbuurt. Ook is er bebouwing in onregelmatige huizenrijen tegen zool van de dijk en aan centrale dorpsstraat. Paesens is gescheiden van Moddergat door De Paesens, een zeeslenk van vroeger.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

Er zijn een aantal kleinschalige en toeristische bedrijven actief in Paesens. Deze bedrijven hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de ondernemersvereniging Handel en Industrie Dokkum en omstreken.

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Er zijn geen winkels in Paesens. De dichtstbijzijnde supermarkt is in Anjum (5 kilometer). De winkelvoorzieningen van Dokkum en Kollum liggen liggen op respectievelijk 15 en 20 kilometer afstand.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

Basisonderwijs in Paesens is mogelijk op CBS ’t Kompas. Deze school is aangesloten bij PCBO Dongeradeel, een vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Dongeradeel.

In Dokkum zijn onderwijsmogelijkheden voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (ROC Friese Poort).

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Er zijn een aantal verenigingen actief in Paesens.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Paesens is een verzameling handige adressen over:

– algemene informatie over huisartsen en tandartsen

– gemeentelijke informatie (gemeente Dongeradeel)

– informatie over politieke partijen die in de gemeente Dongeradeel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Wadlopen
Paesens is een prima startpunt voor een prachtige wadlooptocht.

Cultuurhistorie
Verleden als vissersdorp
Ontstaan in 11e eeuw na aanleg eerste zeedijk
Door zijl en sluis een aantrekkelijk vestigingsplaats
Zeeslenk De Paesens gemaakt tot vaart
Uitwateringssluis in 1449 opgeruimd
Bebouwing tot 18e eeuw geconcentreerd in de buurt van de kerk
Bebouwing ver van de zee door aanslibbing ( vanaf 2e helft 18e eeuw)
Uitbreiding bebouwing naar het westen
Samen met Moddergat een vissersvloot
Stormramp van 1883

Dorpskerk 
Begin 13de eeuw
Toegewijd aan Antonius
Laat-romaans
Eenbeukige kerk van bakstenen
Inspringend, halfrond gesloten koor
De muren lopen van west naar oost licht naar elkaar toe
Sloop zadeldaktoren in 1792
Verlenging van schip in westelijke richting
Nieuwe sluitmuur
Houten toren met ingesnoerde spits
Spannen van tongewelf over het schip

Korenmolen De Hond
Bouw in 1861
Achtkante bovenkruier op gemetselde voet met stelling
Achtkant en kap van uitwateringssluis met riet bekleed
Boven ingang steen met afbeelding van een hond en het jaartal 1861