Uitgelichte bedrijven in Paesens

1 bedrijf gevonden
  1. Paesens
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Paesens

Paesens (in het Fries Peazens) is een dijkdorp /vissersdorp / vissersplaats direct aan de Waddenzee met ongeveer 290 inwoners in de gemeente Dongeradeel.  Er is bebouwing in de buurt van de kerk, maar er is niet sprake van een regelmatige kerkbuurt. Ook is er bebouwing in onregelmatige huizenrijen tegen zool van de dijk en aan centrale dorpsstraat. Paesens is gescheiden van Moddergat door De Paesens, een zeeslenk van vroeger.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

Er zijn een aantal kleinschalige en toeristische bedrijven actief in Paesens. Deze bedrijven hebben de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de ondernemersvereniging Handel en Industrie Dokkum en omstreken.

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Er zijn geen winkels in Paesens. De dichtstbijzijnde supermarkt is in Anjum (5 kilometer). De winkelvoorzieningen van Dokkum en Kollum liggen liggen op respectievelijk 15 en 20 kilometer afstand.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

Basisonderwijs in Paesens is mogelijk op CBS ’t Kompas. Deze school is aangesloten bij PCBO Dongeradeel, een vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Dongeradeel.

In Dokkum zijn onderwijsmogelijkheden voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (ROC Friese Poort).

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Er zijn een aantal verenigingen actief in Paesens.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Paesens is een verzameling handige adressen over:

– algemene informatie over huisartsen en tandartsen

– gemeentelijke informatie (gemeente Dongeradeel)

– informatie over politieke partijen die in de gemeente Dongeradeel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Wadlopen
Paesens is een prima startpunt voor een prachtige wadlooptocht.

Cultuurhistorie
Verleden als vissersdorp
Ontstaan in 11e eeuw na aanleg eerste zeedijk
Door zijl en sluis een aantrekkelijk vestigingsplaats
Zeeslenk De Paesens gemaakt tot vaart
Uitwateringssluis in 1449 opgeruimd
Bebouwing tot 18e eeuw geconcentreerd in de buurt van de kerk
Bebouwing ver van de zee door aanslibbing ( vanaf 2e helft 18e eeuw)
Uitbreiding bebouwing naar het westen
Samen met Moddergat een vissersvloot
Stormramp van 1883

Dorpskerk 
Begin 13de eeuw
Toegewijd aan Antonius
Laat-romaans
Eenbeukige kerk van bakstenen
Inspringend, halfrond gesloten koor
De muren lopen van west naar oost licht naar elkaar toe
Sloop zadeldaktoren in 1792
Verlenging van schip in westelijke richting
Nieuwe sluitmuur
Houten toren met ingesnoerde spits
Spannen van tongewelf over het schip

Korenmolen De Hond
Bouw in 1861
Achtkante bovenkruier op gemetselde voet met stelling
Achtkant en kap van uitwateringssluis met riet bekleed
Boven ingang steen met afbeelding van een hond en het jaartal 1861