CBS Paadwizer

Bel: 058-2561808

Contactgegevens:

Van Haersmasingel 6
9062 GB Oentsjerk
Tel: 058-2561808

info@paadwizer-oentsjerk.nl
www.paadwizer-oentsjerk.nl

Het team van CBS Paadwizer wil toegankelijk zijn voor kinderen, ouders en anderen waar we al werkende mee in contact komen. In gelijkwaardigheid zoeken we samen de weg die we mogen gaan. Hierbij vormen de normen en waarden die de Bijbel ons voorhoudt het startpunt. Het moet echt zijn wat we voorleven en zeggen.

  1. Oentsjerk
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Oentsjerk

Oentsjerk (in het Nederlands Oenkerk) is een streekdorp en forenzendorp met circa 1800 inwoners en ligt in de gemeente Tytsjerksteradiel. Oentsjerk is landelijk gelegen met veel variatie in het landschap. Rengersweg, Sanjesreed en Douwelaan zijn bekende straten van Oentsjerk. Er is een ontsluitingsvaart (Oenkerkervaart) via Wijnzerdyk naar De Murk. Oentsjerk is een van de dorpen van De Trynwalden. De andere dorpen zijn Aldtsjerk, Gytsjerk, Ryptsjerk, Readtsjerk en Munein.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

In Oentsjerk zijn een aantal zakelijke (familie) bedrijven actief.  Veel van deze bedrijven zijn lid van Zakenclub Trynwalden. Ook zijn een aantal bedrijven aangesloten bij Industriele Club Tytsjerksteradiel. De grootste werkgever is het zorgcentrum It Skewiel.

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Er zijn een aantal winkels in Oenkerk voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

In Oentsjerk staan 2 basisscholen:

1. CBS Paadwizer, deze school maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel, vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs in Tytsjerksteradiel
2. OBS De Opstap, deze school is onderdeel van Openbaar Primair Onderwijs (OPO Furore) in Tytsjerksteradiel en Smallingerland

Er zijn in Leeuwarden mogelijkheden voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Oentsjerk telt vele verenigingen, bezit een groot sportveldencomplex, een zorgcentrum, een medisch centrum en twee kerken.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Oentsjerk is een verzameling handige adressen over:

– algemene informatie over huisartsen en tandartsen (met Zorgcentrum Heemstra State)
– gemeentelijke informatie (gemeente Tytsjerksteradiel)
– informatie over politieke partijen die in de gemeente Tytsjerksteradiel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Wandelen
Rondom het nieuwe zorgcentrum Heemstra State ligt een prachtig wandelpark met mooie singels en vijvers.

Schitterende landgoed Stania State met zijn fraaie Roodbaard tuin.

Oude bospad de Rode Singel met de bosjes Griekenland en Turkije.

In de nabijheid van het prachtige sportveldencomplex zijn diverse wandelpaden, een vijver en het vrij hoog gelegen Kaetsjemuoibosk te vinden.

Ook diverse ruiterpaden.

Onstaan Trywalden
Kunstwerk tegenover het dorpscafé (1986, door Annet Haring) vertelt het ontstaat van de streek Trynwalden:

Volgens een bekende legende zijn de dorpen in deze streek ontstaan doordat hier vroeger een rijke weduwe Tryntsje woonde met zeven jongens. Haar zonen kregen ieder als erfdeel een grote boerderij met veel land toebedeeld. In de omgeving waarin zij zich daarna vestigden bouwden ze meerdere huizen en natuurlijk ook een kerk. Ze vernoemden de ontstane buurtschappen naar hun eigen naam.:
Zo werd Aldtsjerk naar de oudste zoon genoemd en Oentsjerk zou door de zoon Oene gesticht zijn
Gieke bouwde Gytsjerk
Rode werd Roodkerk
Rypke stichtte Ryptsjerk
Tiete bouwde Tytsjerk en
Wynse was de grondlegger van Wyns.

Hervormde kerk
Schip van omstreeks 1230
Toren tegen schip in 14e eeuw
Voorzien van zadeldak in 17e eeuw
Fraai meubilair
Lange oprijlaan

Gereformeerde kerk
Uit 1874
Verbouw in 1907
Aan pleinachtige verbreding
Aan doorgaande weg

Staniastate
Landhuis uit 1853 met geschiedenis
Bouw van ingetogen neoclassicisme
Bordes en balkon op twee hardstenen zuilen
Gelegen in een ruim park
Formele tuin omstreeks 1738 aangelegd (ontwerp van J.H. Knoop)
Omgevormd tot park in landschapsstijl in 1821 door Lucas Roodbaard
Open weidelandschap
Moerasachtige gebieden