OBS It Iepen Stee

Bel: 0512-471783

Contactgegevens:

Buurtlaan 3
9258 CK Jistrum
Tel: 0512-471783

info@iepenstee.nl
www.iepenstee.nl

We zijn een openbare school. Een openbare school is een afspiegeling van de maatschappij, een ontmoetingsplek waar kinderen in aanraking komen met verschillende denkbeelden, meningen, geloven, culturen, enz.

It Iepen Stee is onderdeel van de Stichting OPO Furore. De Stichting OPO Furore beoogt een transparante, gezonde en lerende organisatie te zijn die staat voor kwalitatief, uitstekend basisonderwijs. Vandaar onze leuze Jong leren door prima onderwijs!

 

  1. Jistrum
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Jistrum

Jistrum (in het Nederlands Eestrum) is een streekdorp ten oosten van het Bergumermeer en ligt in de gemeente Tytsjerksteradiel.  Jistrum bestaat uit een brinkachtige ruimte in het midden van het dorp en is omzoomd door weilanden en akkers die zijn gescheiden door zandpaden en boomwallen. De Schoolstraat is de hoofdstraat van Jistrum. Er is sprake van vrijstaande gevarieerde bebouwing met een opvallende boerderij op Schoolstraat 31. Er is een nieuwbouwplan De Geasten en er zijn verschillende buurten zoals de Meeren ,de Eest en de Kooten. Jistrum wordt in een adem genoemd met buurtschap Skulenboarch waar ongeveer 950 mensen wonen.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

Er is heel wat bedrijvigheid in Jistrum door de aanwezigheid van allerlei kleinschalige bedrijven. Een aantal van deze bedrijven zijn lid van de Industriele Club Tytsjerksteradiel (ICT).

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Er zijn geen winkelvoorzieningen in Jistrum.  Kootstertille ligt slechts op 2 kilometer afstand waar winkels zijn voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

Voor basisonderwijs en peuteropvang kunnen kinderen in Jistrum terecht. Er zijn 2 basisscholen in Jistrum:

1. CBS De Finne, deze school maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel, vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs in Tytsjerksteradiel
2. OBS It Iepen Stee, deze school is onderdeel van Openbaar Primair Onderwijs (OPO Furore) in Tytsjerksteradiel en Smallingerland

In Burgum en Buitenpost zijn onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs.

Er zijn in Leeuwarden mogelijkheden voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Het aantal verenigingen in Jistrum is groot en gevarieerd. Zowel op sportgebied als in de sociale, culturele en kerkelijke sfeer.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Jistrum is een verzameling handige adressen over:

–  huisartsen en tandartsen

– gemeentelijke informatie (gemeente Tytsjerksteradiel)

– politieke partijen die in de gemeente Tytsjerksteradiel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Fietsrecreatie (fietsen)
Fietspad langs Kuikhornstervaart en Bergumermeer om Swartkrús met de Marwei te verbinden en om het Swimmersplak bij de blauwe hoek toegankelijk te maken

Vaarrecreatie (varen)
Aan het eind van de Marwei een is een aanlegkade gerealiseerd voor niet al te grote kajuitboten en zeilboten

Kerk
Romano – gotisch
Bouw op hoogte in het midden van het dorp
Midden 13e eeuw
Halfrond gesloten koor
Ongelede toren met spaarvelden, rondboogfriezen en zadeldak
Schip met kleine rondboogvensters en versierd met keperfries
Inwendige dekking door koepelgewelven met acht rondstaafribben)