Café-Snackbar De Steeg

Bel: 0519 - 561888

Contactgegevens:

Opslag 2
9151 HH Holwerd
Tel: 0519 - 561888

  1. Holwerd
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Holwerd

Holwerd (in het Fries Holwert) is een waddendorp met circa 1800 inwoners en ligt in de gemeente Dongeradeel. Holwerd is bekend van de Holwerder Pier die zich uitstrekt tot 2 kilometer in de Waddenzee. De Holwerder Pier is het vertrekpunt van de veerboot naar het waddeneiland Ameland. Holwerd is een terpdorp, een handelsterp en een radiale kerkterp. In Holwerd is voornamelijk bebouwing langs De Buorren en Voorstraat (Foarstrjitte). De bekendste straat van Holwerd is Hege Buorren (Hoge Buurt) met trappen. Bijzondere panden in Holwerd zijn het pakhuis, notariswoningen en kerken. Met de Holwerdervaart is er een vaarverbinding naar het achterland.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

Er zijn veel kleinschalige bedrijven actief in Holwerd. Veel van deze bedrijven zijn lid van Ondernemersvereniging Holwerd (OVH). Een aantal bedrijven uit Holwerd zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging Handel en Industrie Dokkum en omstreken.

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

In Holwerd zijn winkelvoorzieningen voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen aanwezig zoals een supermarkt.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

Er zijn een tweetal basisscholen in Holwerd:

1. CBS Ploos van Amstelskuolle. Deze christelijke basisschool is aangesloten bij PCBO Dongeradeel, dit is een vereniging van scholen voor protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Dongeradeel.

2. OBS De Tsjelke. Deze openbare basisschool is aangesloten bij Stichting Roobol. Dit is een regionaal orgaan voor openbaar onderwijs in de regio Lauwersland.

Voortgezet onderwijs is mogelijk in Dokkum en in Ferwert.

In Dokkum is middelbaar beroepsonderwijs mogelijk op ROC Friese Poort.

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Holwerd kent een rijk verenigingsleven en meerdere kerkelijke gemeenschappen.

 

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Holwerd is een verzameling handige adressen over:

– algemene informatie over huisartsen en tandartsen

– gemeentelijke informatie (gemeente Dongeradeel)

– informatie over politieke partijen die in de gemeente Dongeradeel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Wadloopdorp
Holwerd is een natuur- en wadloopdorp. Het gebied is rijk aan zeldzame plant- en diersoorten. De vele wadloop- en natuurtochten bieden volop mogelijkheden om de eigenzinnige eigenschappen van dichtbij te beleven. Lopen op het wad is een fantastische ervaring! Vogels, vissen, krabben, mosselen en mogelijk zelfs zeehonden maken van de tochten een fascinerende en unieke belevenis.

Wereldberoemd door de Holwerder Pier

Passantenhaven ‘It Mûnerak’
De haven van Holwerd is een vertakking van de Dokkumer Ee, u komt van daaruit drie bruggen tegen alvorens de Holwerder haven te bereiken. Langs deze route komt u veel natuurschoon tegen. U vaart bovendien langs twee oude nog werkende molens. De eerste is een watermolen en de tweede een korenmolen.

Bezienswaardigheden
Holwerd en omstreken biedt vele bezienswaardigheden voor de toerist. De streek staat vooral bekend om zijn weidse uitzichten, waarbij de terpen en oude zeedijkjes herinneren aan de tijd dat de kop van Noordoost Friesland heeft behoord tot de Middelzee. De Middelzee reikte tot aan Leeuwarden, waarbij de Oldehoven fungeerde als baken.

Langs Zeedijk naar Ternaard een gedenksteen WOII
Authentieke molen De Hoop (1873)

Cultuurhistorie
Ontstaan enkele eeuwen voor de jaartelling (radiale kerkterp)
Kerkterp in 1890 deels afgegraven
Handelsterp uit 8e /9e eeuw
Aanleg eerste kustdijk in 12e / 13e eeuw
Kerkterp tot 1580 buitendijks
In middeleeuwen een belangrijk zeehandelscentrum
Aanleg Holwerdervaart in 17e eeuw
Centrale straat in 1871 verlaagd, huizen bleven op terpniveau
Stins, ‘Ald Bonga’ op Stationweg 21, fungeerde als rechtbank
(Stins = een adellijke woonburcht op een kunstmatige verhoging)
Veerhuis aan de weg naar de Holwerder Pier (strekdam)

Hervormde kerk
Silhouetbepaler
Gewijd aan Willibrord
Toren uit de eerste helft 13de eeuw
Hoge ingesnoerde naaldspits van 1661
Toegangspoortjes met kwabornament (17e eeuw)
Vervanging in 1776 onder leiding van Willem Douwes uit Harlingen
Huidige gebouw met een L-vormige plattegrond
Met een tweede toegangspoort in Lodewijk XVI-vormen
Ruim en nauwelijks gelede interieur
Met doophek
Met rococo preekstoel met koperwerk

Doopsgezinde kerk
Aan de Stasjonswei
Neoclassicistisch front (1850)

Gereformeerde kerk
Aan de Elbasterwei
Ontwerp van P. en R. Offringa
Waaiervormige plattegrond
Slanke toren in oksel van de vleugels