Boerewinkel Wilman / streekwinkel Broersmastate

Bel: 0519-518232

Contactgegevens:

T. Wilman
Dodingaweg 40
9132 EC Engwierum
Tel: 0519-518232

boerenwinkel@zonnet.nl
  1. Engwierum
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Engwierum

Engwierum (in het Fries Ingwierrum) is een terpdorp met ongeveer 550 inwoners en ligt in de gemeente Dongeradeel. De terp is rechthoekig en het profiel van de terp is zichtbaar aan de Tsjerkebuorren en Buorren. Er is voornamelijk sprake van losse lintbebouwing in Engwierum.  Er is bebouwing langs Dodingawei, de doorgaande weg van Dokkum naar Dokkumer Nieuwe Zijlen (N358). Tussen de hoofdstraten lopen dwarsstraten met bebouwing. Engwierum ligt aan de rand van Nationaal Park Lauwersmeer en is ook gelegen aan het Dokkumer Grootdiep met een directe vaarverbinding naar het Lauwersmeer.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

In Engwierum zijn een flink aantal bedrijven gevestigd. Kleinschalig, agrarisch en recreatief. Een aantal van de bedrijven in Engwierum zijn lid van Ondernemersvereniging Ee of ondernemersvereniging Handel en Industrie Dokkum en omstreken.

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Er zijn geen winkels zoals een bakker, slager of supermarkt in Engwierum. Voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen zijn er aantrekkelijke winkelvoorzieningen in Dokkum (ongeveer 10 kilometer) en in Kollum (ongeveer 8 kilometer).

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

CBS De Spingplanke is de christelijke basisschool in Engwierum. Deze basisschool is aangesloten bij PCBO Dongeradeel, dit is een vereniging van scholen voor protestants christelijk basisonderwijs in de gemeente Dongeradeel.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn in Dokkum en Kollum.

In Dokkum is middelbaar beroepsonderwijs mogelijk op ROC Friese Poort.

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Engwierum heeft de beschikking over een modern dorpshuis It Dykshus met vele faciliteiten en fungeert als ontmoetingsplaats voor het verenigingsleven.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Engwierum is een verzameling handige adressen over:

– algemene informatie over huisartsen en tandartsen
– gemeentelijke informatie (gemeente Dongeradeel)
– informatie over politieke partijen die in de gemeente Dongeradeel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Nationaal Park Lauwersmeer
Engwierum ligt aan de rand van Nationaal Park Lauwersmeer. Een prachtig natuurgebied voor de kano, de surfplank, de open boot en de kajuit-, motor-en zeilboot. Maar ook om te fietsen, te wandelen en te paardrijden.

Dobbe
De Dobbe in Engwierum is een archeologisch monument op de kruin van de terp. Deze zoetwatervoorziening werd gebruikt als drinkwater, maar ook als was- en spoelwater. Op dit moment is De Dobbe een mooie beschutte natuurlijke plek voor vogels, met name eenden.

Eendenkooien
In de omgeving van Engwierum liggen vier eendenkooien, waarvan in elk geval een nog in gebruik is (familie Keegstra). Twee eendenkooien liggen onder Anjum, de andere twee bij buurtschap Nijlan, in het natuurgebied “De Kolken”.

Cultuurhistorie
Ontstaan in vroege Middeleeuwen
Op kwelderwal
Op een hoek land omsloten door de Lauwerszee
Via slenk Dokkumer Grootdiep een open verbinding met zee
Zuidelijk restanten van de zeedijk (12e eeuw)
Meander rechtgetrokken in Dokkumer Gootdiep (1857)
Uitbreiding dorp vanaf het Roster (na de oorlog)

Kerk 
Zaalkerk
Vernieuwing met baksteenhuid (1746)
Driezijdige sluiting
Lage toren (13 eeuw)
Verhoging toren in 14e / 15e eeuw
Toren voorzien van zadeldak (1746)
Rondbogige ingang omvat met gebeeldhouwde natuursteenblokken
Vensters met lattenroosters
Twee gebrandschilderde vensters (1746, door Jurjen Staak)
Met wapens van Oranje en van de provincie Friesland
Geflankeerd door allegorische vrouwenfiguren
Barokke preekstoel
Gebogen kuip