Zangvereniging udi Hardegarijp

Zangvereniging ‘Uitspanning door Inspanning’ (beter bekend als UDI) is opgericht in 1919. Het is daarmee een van de oudste gezelschappen in Hurdegaryp. Het koor is neutraal en telt momenteel ongeveer vijfenveertig actieve leden, mannen en vrouwen.Het repertoire van UDI wisselt jaarlijks. Het ene jaar programmeren wij moderne zangstukken, het jaar daarop klassieke. Het genre varieert van werelds tot religieus. We zingen Friese en Nederlandse teksten, maar ook Engels en Duits repertoire. En een requiem in het Latijn.

Soms geven we concerten met andere koren. In Hurdegaryp, maar ook elders in de provincie. Jaarlijks doen wij mee aan een concours van de Bond van Zangkoren in Friesland. Ook het Federatie concert in de gemeente Tytsjerksteradiel slaan we niet over.

  1. Hurdegaryp
  2. Bedrijven
  3. Winkels
  4. Onderwijs
  5. Verenigingen
  6. Praktische Informatie
  7. Recreatie en Cultuur

Hurdegaryp

Hurdegaryp (in het Nederlands Hardegarijp) is een forenzendorp met circa 5100 inwoners in de gemeente Tytsjerksteradiel. Hurdegaryp is gelegen aan de rijksstraatweg en de spoorlijn (met eigen treinstation) van Leeuwarden naar Groningen. Hurdegaryp bestaat uit een dorpskern, woonhuizen, notabele woningen, woonhuispanden, diverse woonwijken en een marktplein aan de Fuormanderij.

Bedrijven

Toon BedrijvenMeld uw bedrijf aan!

Er is veel bedrijvigheid in Hurdegaryp. Veel van deze bedrijven zijn aangesloten bij Stichting Ondernemend Hardegarijp. Een aantal bedrijven uit Hurdegaryp zijn tevens lid van Industriele Club Tytsjerksteradiel (ICT).

Winkels

Toon WinkelsMeld uw winkel aan!

Voor de dagelijkse en wekelijkse boodschappen zijn in Hurdegaryp diverse winkels waaronder een supermarkt. De winkelvoorzieningen van Leeuwarden liggen op ongeveer 10 kilometer afstand.

Onderwijs

Toon OnderwijsMeld uw onderwijs aan!

In Hurdegaryp staan 2 scholen voor basisonderwijs:

1. CBS De Winde, deze school maakt deel uit van PCBO Tytsjerksteradiel, vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs in Tytsjerksteradiel
2. OBS Hurdegaryp, deze school is onderdeel van Openbaar Primair Onderwijs (OPO Furore) in Tytsjerksteradiel en Smallingerland

In Hurdegaryp is voortgezet onderwijs mogelijk op het Tjalling Koopmans College, een school voor persoonlijk onderwijs.

Er zijn in Leeuwarden mogelijkheden voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Verenigingen

Toon VerenigingenMeld uw vereniging aan!

Hurdegaryp is een levendig dorp met veel verenigingen op het gebied van sport, muziek, natuur en allerlei andere terreinen met dorpshuis De Schalmei als middelpunt. Ook is er is een kerkelijke gemeente PKN Hurdegaryp.

Praktische Informatie

Toon Praktische InformatieMeld uw voorziening aan!

Praktische informatie over Hurdegaryp is een verzameling handige adressen over:

–  huisartsen en tandartsen

– gemeentelijke informatie (gemeente Tytsjerksteradiel)

– politieke partijen die in de gemeente Tytsjerksteradiel actief zijn

Recreatie en Cultuur

Toon Recreatie en CultuurMeld uw voorziening aan!

Wandelen
Vlakbij Hurdegaryp liggen het Buitenveld en het Ottema Wiersma natuurreservaat (veenlandschap) waar het prachtig wandelen is. It Fryske Gea is beheerder van deze natuurgebieden.

Er is ook een wandelroute door groen Hurdegaryp van ongeveer 5 kilometer.

Fietsen
Er zijn diverse fietsroutes in en rondom Hurdegaryp zoals bijvoorbeeld:

Rondje Louwsmeer en de Hardegarijpsterwarren: 15 of 25 km
Rondje Giekerker- en Oenkerker – polder: 17 of 25 km
Rondje It Bûtenfjild: 15 of 25 km

Kunstroute
Elk jaar wordt er een kunstroute door Hurdegaryp georganiseerd. Tijdens deze route zijn er kunstwerken van lokale kunstenaars te bewonderen.

Hervormde kerk 
Bouw in 1711
Door timmerman Eilof Johannes uit Wyns)
Zaalkerk
Driezijdig gesloten koor
Houten geveltoren
Kansel met rijk snijwerk (begin 18e eeuw):
Kansel heeft corintische zuiltjes op hoeken van de kuip
Kansel draagt evangelistensymbolen
Twee herenbanken (17e eeuwse, afkomstig uit ouder kerk)
Evangelisatielokaal (uit 1935 met expressionistische elementen)